شنیده ها حاکی از آن است صلاحیت سومین شهردار منتخب شورای پنجم رشت نیز احراز نشده است.

حرف تازه – شنیده ها حاکی از آن است صلاحیت سومین شهردار منتخب شورای پنجم رشت نیز احراز نشده است.

بر اساس این شنیده ها صلاحیت حسین علیقلیزاده برای شهرداری رشت احراز نشده است و این گزینه غیر بومی نیز نمی تواند شهردار رشت شود.

پس از استعفای مسعود نصرتی، علی بهارمست سرپرستی شهرداری رشت را بر عهده گرفت و شورا نیز به ترتیب حامد عبدالهی، حجت جذب و حسین علیقلیزاده را به عنوان شهردار معرفی کرد که حالا گفته می شود صلاحیت علیقلیزاده نیز احراز نشده است.

علیقلیزاده با رای هر ۱۱ عضو شورا انتخاب شده بود و هنوز خبر عدم احراز وی به طور رسمی اعلام نشده است.

  • منبع خبر : اختصاصی حرف تازه