پیگیری ها نشان می دهد ملک استیجاری دوره مسعود نصرتی واقع در خیابان 178 بلوار گیلان به مدت 4 ساله اجاره شد و رقم اجاره آن ماهیانه 6 میلیون تومان بوده است که نزدیک به رهن کامل یک منزل 200 میلیون تومانی می شود. این در شرایطی است که اگر 950 میلیون تومان ودیعه منزل فعلی حاج محمدی که از بیت المال پرداخت شده است به سپرده بانکی یک ساله تبدیل شود حدود 14 میلیون تومان سود را به همراه دارد که بیش از دو برابر مبلغ اجاره ملک قبلی است!

اختصاصی حرف تازه – در روزهای اخیر خبر منزل مسکونی استیجاری شهردار غیر بومی رشت به تیتر روز بسیاری از رسانه های استان تبدیل گشته است.

منزل استیجاری ۹۵۰ میلیون تومانی ناصر حاج محمدی در خیابان ۹۸ گلسار، در شرایط بحران اقتصادی شهرداری رشت که حتی حقوق کارکنان و نیروهای حجمی نیز به زحمت و با تاخیری آزاردهنده پرداخت می گردد به سرعت توجه افکار عمومی و رسانه های آزاد را به خود جلب کرد و به تیتر روز این رسانه ها تبدیل شد.

شکی نیست وقتی شورای تمام رشتی شهر رشت، با جنگ و تقابل همیشگی خود کار را به جایی می کشاند که شهرداری غیربومی در راس مجموعه مدیریت شهری قرار می گیرد باید منزلی مناسب جهت اسکان شهردار و خانواده ایشان نیز فراهم گردد اما نگاهی به نمونه های مشابه در ادوار گذشته نشان می دهد که ریخت و پاش های صورت گرفته برای ناصر حاج محمدی در زمینه اجاره منزل به مراتب بیش از سایر شهرداران غیربومی بوده است.

در پی انتشار این خبر، برخی این ملک را با ویلای استیجاری مسعود نصرتی مقایسه کردند و مدعی شدند که در این زمینه صرفه جویی نیز صورت گرفته است! اما پیگیری ها نشان می دهد ملک مذکور واقع در خیابان ۱۷۸ بلوار گیلان در دوره مسعود نصرتی به مدت ۴ ساله اجاره شد و رقم اجاره آن ماهیانه ۶ میلیون تومان بوده است که نزدیک به رهن کامل یک منزل ۲۰۰ میلیون تومانی می شود. این در شرایطی است که اگر ۹۵۰ میلیون تومان ودیعه منزل فعلی حاج محمدی که از بیت المال پرداخت شده است را حتی به سپرده بانکی یک ساله تبدیل می کردند نزدیک به ۱۴ میلیون تومان سود را به همراه داشت که بیش از دو برابر مبلغ اجاره ملک قبلی بود!

حال اینکه کدام «عقل سلیم» ۶ میلیون را بیشتر از ۱۴ میلیون تومان در نظر می گیرد و این اقدام شهردار را نشانه ای از صرفه جویی می داند سوالی است که این روزها مطرح می گردد اما احتمالا پاسخی منطقی به همراه نخواهد داشت!

حرف تازه آمادگی دارد جوابیه احتمالی و توضیحات تکمیلی شهرداری رشت را در این زمینه منتشر نماید تا به شفافیت موضوع کمک بیشتری نماید. این رسانه به تنهایی قادر به تایید جزییات خبر فوق نیست.