شنیده ها حاکی از آن است احتمال حضور فاطمه شیرزاد در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی وجود دارد.

حرف تازه – شنیده ها حاکی از آن است احتمال حضور فاطمه شیرزاد در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی وجود دارد.

در حالی که پیش از این گفته می شد سید امیرحسین علوی و حجت جذب دو کاندیدای احتمالی مجلس از درون شورای شهر رشت هستند اما اکنون شنیده می شود که حجت جذب قصد حضور در انتخابات مجلس را ندارد و این فاطمه شیرزاد خواهد بود که به احتمال فراوان با پارلمان محلی خداحافظی خواهد کرد.

هنوز این خبر تایید یا تکذیب نشده است اما در هر صورت با خروج نخستین عضو شورا، فرانک پیشگر به عنوان عضو جایگزین به شورای شهر رشت ورود خواهد کرد.

در صورتی که تصمیم شیرزاد جدی باشد وی باید به همراه سید امیرحسین علوی پیش از شانزدهم خرداد موافقت اعضای شورا برای استعفای خود را جلب نماید.