حرف تازه – با پایان یافتن انتخابات هیئت رئیسه در ۱۳ کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی، شکست مطلق در کسب کرسی های ریاست و نایب رئیسی این کمیسیون ها نصیب نمایندگان گیلان شد. به گزارش حرف تازه ، در پایان انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون های تخصصی مجلس هیچ یک از نمایندگان گیلان موفق به کسب […]

حرف تازه – با پایان یافتن انتخابات هیئت رئیسه در ۱۳ کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی، شکست مطلق در کسب کرسی های ریاست و نایب رئیسی این کمیسیون ها نصیب نمایندگان گیلان شد.

به گزارش حرف تازه ، در پایان انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون های تخصصی مجلس هیچ یک از نمایندگان گیلان موفق به کسب کرسی ریاست یا نایب رئیسی اول ۱۳ کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی نشدند و مهرداد بائوج لاهوتی نماینده لنگرود تنها نماینده گیلان بود که موفق به کسب کرسی نایب رئیسی دوم کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شد.

علاوه بر این در کسب کرسی های دبیر اول و دوم و سخنگویی کمیسیون ها نیز نمایندگان گیلان سهم بالایی ندارند و تنها محمود شکری و مهرداد لاهوتی به نمایندگی از تالش و لنگرود دبیری اول و دوم کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی را به دست آوردند تا بدین ترتیب تا این لحظه لاهوتی به نوعی پرنفوذترین نماینده گیلان در مجلس به شمار برود و به نوعی آبروداری کند.

محمدحسین قربانی نماینده آستانه اشرفیه نیز نتوانست نایب رئیسی کمیسیون بهداشت را حفظ کند و جای خود را به مرتضی خاتمی داد و نوبخت نماینده گیلانی تهران نیز ریاست این کمیسیون را از دست داد تا ریاست به حسینعلی شهریاری برسد.

جالب آن که نام نمایندگان رشت در هیچ یک از جایگاه های ریاست، نایب رئیسی اول و دوم، دبیری اول و دوم و سخنگویی این ۱۳ کمیسیون تخصصی مجلس به چشم نمی خورد تا شاید سهم نمایندگان رشت از حضور در هیئت رئیسه کمیسیون های تخصصی مجلس صفر باشد! 

بی شک این انتخابات تا همینجا، جایگاه و اثرگذاری نمایندگان گیلان و به ویژه شهرستان رشت و ضرورت پوست اندازی گیلان در مجلس و ورود نسل جدیدی از نمایندگان را به خوبی نشان دهد و بسیار بعید به نظر می رسد با جایگاه تنزل یافته نمایندگان گیلانی در معدود کمیسیون های باقیمانده نیز کرسی ریاست یا نایب رئیسی اول به نمایندگان رشت برسد.

گفته می شود رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه کمیسیون‌های امنیت ملی، آموزش و تحقیقات هفته آینده انتخاب می‌شوند، البته طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با پیشنهاد گزینه‌های اعضای آن به صحن مجلس و با رأی اکثریت نمایندگان انتخاب می‌شود که پس از آن، نواب و اعضای هیئت‌رئیسه نیز انتخاب می‌شوند.

تسنیم اعضای هیئت رئیسه ۱۳ کمیسیون تخصصی را بدین شرح معرفی کرده است:

**کمیسیون اقتصادی:

محمدرضا پورابراهیمی رئیس
سیدحسن حسینی‌شاهرودی نایب رئیس اول
عین‌اللّه شریف‌پور نایب رئیس دوم
معصومه آقاپور دبیر اول
شهاب نادری دبیر دوم
زهرا سعیدی‌مبارکه سخنگو

**کمیسیون انرژی:

فریدون حسنوند رئیس
حسین امیری‌خامکانی نایب رئیس اول
عدل هاشمی‌پور نایب رئیس دوم
قاسم ساعدی دبیر اول
کوروش کرم‌پور دبیر دوم
اسداللّه قره‌خانی سخنگو

**کمیسیون اجتماعی:

سلمان خدادادی رئیس
محمدرضا بادامچی نایب رئیس اول
مسعود رضایی نایب رئیس دوم
 روح‌الله بابایی‌صالح دبیر اول
ناهید تاج‌الدین دبیر دوم
جلیل مختار سخنگو

**کمیسیون بهداشت و درمان:

حسینعلی شهریاری رئیس
مرتضی خاتمی نایب رئیس اول
محمدنعیم امینی‌فرد نایب رئیس دوم
منوچهر جمالی دبیر اول
احمد حمزه دبیر دوم
حیدرعلی عابدی سخنگو

**کمیسیون برنامه بودجه:

غلامرضا تاجگردون رئیس
هادی قوامی نایب رئیس اول
جهانبخش محبی‌نیا نایب رئیس دوم
محسن بیگلری دبیر اول
علی کاظمی دبیر دوم
محمدمهدی مفتح سخنگو

**کمیسیون فرهنگی:

حجت‌الاسلام مازنی رئیس
فاطمه ذوالقدر نایب رئیس اول
اصغر مسعودی نایب رئیس دوم
علی ابراهیمی دبیر اول
حجت‌الاسلام طباطبایی‌نژاد دبیر دوم
حجت‌الاسلام آزادی‌خواه سخنگو

**کمیسیون شوراها:

محمدجواد کولیوند رئیس
امیر خجسته نایب رئیس اول
علی کاظمی نایب رئیس دوم
پروانه مافی دبیر اول
سهراب گیلانی دبیر دوم
اصغر سلیمی سخنگو

**کمیسیون کشاورزی:

احمدعلی کیخا رئیس
جلال محمودزاده نایب رئیس اول
رضا کریمی نایب رئیس دوم
علی‌محمد شاعری دبیر اول
علی اکبری دبیر دوم
 نورمحمد تربتی‌نژاد سخنگو

**کمیسیون صنایع و معادن:

 عزیز اکبریان رئیس
 فریدون احمدی نایب رئیس اول
رضا علیزاده نایب رئیس دوم
حجت‌الاسلام جواد حسینی‌کیا دبیر اول
عبدللّه رضیان دبیر دوم
ولی ملکی سخنگو

**کمیسیون قضایی و حقوقی:

اللهیار ملکشاهی رئیس
یحیی کمالی‌پور نایب رئیس اول
محمد کاظمی نایب رئیس دوم
جلیل رحیمی جهان‌آبادی دبیر اول
حسین رضازاده دبیر دوم
حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگو

**کمیسیون عمران:

محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس
سیدابوالفضل موسوی بیوکی نایب رئیس اول
سید احسن علوی نایب رئیس دوم
حسین نیازآذری دبیر اول
علیم یارمحمدی دبیر دوم
صدیف بدری سخنگو

**کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس:

 غلامرضا کاتب رئیس
 عباس پاپی‌زاده نایب رئیس اول
مهرداد بائوج لاهوتی نایب رئیس دوم
محمد عزیزی دبیر اول
علی اکبری دبیر دوم
عزت‌الله یوسفیان‌ملا سخنگو

**کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی:

حمیدرضا فولادگر رئیس
عباس پاپی‌زاده نایب رئیس اول
رحیم زارع نایب رئیس دوم
محمود شکر دبیر اول
مهرداد بائوج لاهوتی دبیر دوم
نادر قاضی‌پور سخنگو