رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به دستور شهردار مبنی بر تخلیه ساختمان واقع در خیابان سعدی و انتقال مجموعه شهرداری به ساختمان جدید واقع در میدان گیل گفت: با توجه به مصوبه شورا، عمارت تاریخی میرزا خلیل رفیع که ساختمان فعلی شوراست به موزه مشروطه تبدیل خواهد شد و شورا به ساختمان قدیم شهرداری در خیابان سعدی منتقل خواهد شد.

حرف تازه – شورای اسلامی شهر رشت به ساختمان سابق شهرداری واقع در خیابان سعدی منتقل خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به دستور شهردار مبنی بر تخلیه ساختمان واقع در خیابان سعدی و انتقال مجموعه شهرداری به ساختمان جدید واقع در میدان گیل گفت: با توجه به مصوبه شورا، عمارت تاریخی میرزا خلیل رفیع که ساختمان فعلی شوراست به موزه مشروطه تبدیل خواهد شد و شورا به ساختمان قدیم شهرداری در خیابان سعدی منتقل خواهد شد.

سید امیر حسین علوی با بیان اینکه  در خصوص صحن شورا در ساختمان خیابان سعدی بعدا تصمیم گیری خواهد شد تصریح کرد: تا زمان تصمیم گیری و راه اندازی تالار صحن شورا جلسات صحن به طور موقت در دفتر سابق شهردار خواهد بود.

وی با اذعان به این موضوع که دفتر سابق شهردار برای جلسات صحن شورا کفایت نخواهد کرد اظهار داشت: شورا باید به فکر صحن باشد. چرا که جایگاه خبرنگاران و مباحث پوشش تصویری در دفتر سابق شهردار نظر گرفته نشده است.

علوی با اشاره به وضعیت اقتصادی شهرداری رشت افزود: به دلیل جلوگیری از هزینه اضافه سعی می کنیم هیچ تغییری در حال حاضر ایجاد نکنیم و در آینده تنها صحن شورا که طراحی شده است با تصمیم همکاران در ساختمان سعدی اجرا خواهد شد و در حال حاضر تنها در طبقه همکف ساحتمان سعدی، دو اتاق برای کمیسیون ها به هم متصل خواهند شد.

مسعود نصرتی شهردار رشت نیز در ادامه این جلسه گفت: طبقه ششم ساختمان گیل  به طور کامل آماده نشده است و فعلا از اتاق مشاورین به عنوان دفتر شهردار استفاده می کنیم که کامل نیست و شرایط پذیرایی ندارد.

وی افزود: قصد داشتیم تا زمان تکمیل دفتر شهردار، حدود ۲۰ روز در هر دو ساختمان حضور داشته باشیم با این توضیح که فقط شهردار در هر دو ساختمان حضور خواهد داشت و معاونین و مدیران منتقل شده اند.

علوی نیز در ادامه خواستار صورت برداری از لوازم موجود و ارائه لیستی از لوازم و انجام مقدمات انتقال شورا شد و گفت: اتاق های اداری و اعضای شورا آماده شود تا بعد به صحن و مابقی مسائل برسیم.

رضا رسولی تصریح کرد: امکان خریداری یکی از املاک قدیمی مثل زیباسرا یا بنای آذربانی و بازسازی آن برای شورا وجود دارد که ثمره خیر شود. در حال حاضر رفتن ما به ساختمان سعدی با همین شرایط خوب است و فعلا مشکل شورا را حل خواهد کرد اما خواهشم این است که این موضوع بلند مدت نباشد.

رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر رشت در ادامه گفت: این به ضرر مردم است که ملک ۳۵ میلیارد تومانی را با آن ابعاد به شورا اختصاص دهیم. شهرداری رشت به شدت از فقر ملک رنج می برد. خواهش بنده این است شهرداری برنامه مشخصی برای سال ۹۸ در خصوص ساختمان خیابان سعدی ارائه کند و فراموش نکنیم ما به شدت از سوی مردم رصد و قضاوت خواهیم شد.

  • نویسنده : بهنیا ثابت رفتار
  • منبع خبر : اختصاصی حرف تازه