شنیده ها حکایت از آن دارد که برخلاف تصور همگان گزینه هایی که تاکنون به عنوان گزینه های شهرداری رشت یاد شده اند هیچ کدام گزینه نهایی نیستند و احتمال دارد بار دیگر شهرداری غیر بومی در رشت حضور یابد.

حرف تازه – در ابتدای شورای پنجم رشت و در شرایطی که شهر رشت دوران پرچالشی چون شورای سوم و همچنین دوران شهرداری سید محمدعلی ثابت قدم با آن حجم از بدهی ها و حقوق های معوقه و انتصابات پیاپی را پشت سر گذاشته بود، مسعود نصرتی قزوینی نژاد به عنوان گزینه ای غیر بومی اما با کارنامه ای قابل اتکا به عنوان شهردار منتخب هر یازده عضو شورا معرفی شد.

حضور نصرتی به عنوان چهره ای که قابلیت ایجاد تحول در مدیریت شهری و توسعه رشت را دارد و شهرداری چهار ساله خواهد بود معرفی شد اما دیری نپایید که زمزمه های مذاکرات او برای قبول مسئولیتی ملی شنیده شد و علاوه بر آن شائبه های تاثیر پذیری بیشتر او در مقابل برخی اعضا نسبت به سایرین مزید بر علت شد تا دوران آرام ماه های ابتدایی خیلی زود تبدیل به دوران پرتنش ماه های پایانی حضور او شود.

هرچند نصرتی در مدت زمان حضور چند ماهه خود به اوضاع نابسامان پرداخت حقوق و مزایای پرسنل سر و سامان بخشید اما در انجام پروژه های عمرانی، تحقق بودجه و حتی سبک کردن بدهی های شهرداری رشت کارنامه چندان درخشانی از خود به جا نگذاشت و در نهایت با قبول مسئولیت معاونت توسعه منابع و پشتیبانی سازمان دهیاری ها و شهرداری ها با بدرقه شورانشینان از شهرداری رشت خداحافظی کرد تا به جای آن که شهر رشت از حضور نصرتی بهره برداری چشمگیری داشته باشد نصرتی پس از شهرداری قزوین، رشت را به پلی برای رسیدن به جایگاهی ملی تبدیل کند و در کمتر از یکسال ساز جدایی را کوک کند. 

حالا پس از دوران نصرتی و با حضور علی بهارمست در راس شهرداری رشت بار دیگر آرامش نسبی در این سازمان عریض و طویل حکمفرما شده است و این مدیر جوان، خوشنام و بومی شهرداری رشت اجازه دخالت در عزل و نصب ها را به هیچ یک از اعضای شورا نداده و به دور از جناح بندی های نانوشته شورا تمام توان خود را برای پشت سر گذاشتن مشکلات انبوه شهرداری به کار بسته است.

به گزارش حرف تازه شنیده ها از راهروهای شورا حکایت از آن دارد که برخلاف تصور همگان گزینه هایی که تاکنون به عنوان گزینه های شهرداری رشت یاد شده اند هیچ کدام گزینه نهایی نیستند و احتمال دارد بار دیگر شهرداری غیر بومی در رشت حضور یابد.

بر این اساس گفته می شود یکی از گزینه های محتمل برای مذاکره و ارائه برنامه شهردار فعلی همدان است که در صورت صحت این شنیده ها به هیچ وجه دور از ذهن نخواهد بود که بار دیگر شهرداری از شهر دیگر و نا آشنا به پیچ و خم های بیشمار مدیریتی در رشت عهده دار مسئولیت شهرداری رشت شود.

هرچند هنوز این شنیده ها از سوی هیچ یک از شورانشینان و مسئولین تایید نشده است و ممکن است چنین موضوعی صحت نداشته باشد اما لازم است به اعضای شورا یاد آوری شود که مردم این شهر از تصمیمات یک سویه شورانشینان که بدون در نظر گرفتن نظرات مردمی و تنها با تکیه بر استدلال های درون شورایی اتخاذ می شود خسته شده اند و انتظار دارند صدایشان شنیده شود و شهرداری جوان، با کارنامه قابل اتکا، از بدنه مجموعه مدیریت شهری، شجاع و پاکدست عهده دار مسئولیت شهرداری شود و امید است شورانشینان نیز پیش از آن که دیر شود صدای مردم را بشنوند.

تاکید می گردد که این شنیده ها به هیچ عنوان تا این لحظه به طور قطعی قابل تایید نیست.

  • منبع خبر : اختصاصی حرف تازه