خانم دکتر مقیمی به عنوان یکی از موفق ترین بانوان دوران معاصر کشور ؛از خانواده ای اصیل رشتی است که مروری بر رزومه ایشان نشان دهنده ابعاد مختلف توانایی های مدیریتی وی در عرصه های اقتصادی و اجتماعی است که نمونه بارز این توانایی ها را در انتخاب وی به عنوان کار آفرین برتر جهان اسلام از سوی بانک توسعه اسلامی میتوان مشاهده کرد.

سیده سکینه خاتمی – انتخاب شهردار هر شهر بر مبنای انتخاب اعضای شورای اسلامی آن بارزترین و نمادین ترین نمونه از اثر گذاری رای و نظر مردم هر شهر بر امور اجرایی و حتی فرهنگی و اقتصادی آن شهر  است.
متاسفانه سالهاست که شهر رشت نه فقط به عنوان مرکز یکی از پیشرو ترین استانهای کشور بلکه به عنوان شهری که تاریخ و ساختار اجتماعی و فرهنگی و حتی  اقتصادی آن عمدتا ریشه در دوران مدرن تاریخ ایران دارد عملا از گردونه توسعه در حداقل های مورد انتظار خارج شده و عملا  جز  چند نمونه در مقاطع کوتاه و گذرا نمیتوان هیچ اقدام زیربنایی جدی را  در دهه های اخیر این شهر نام برد.
انتخاب های مبتنی بر منفعت طلبی های طایفه ای و یا مصلحت جویی های سیاسی که بر اساس ماهیت خود مقطعی و کوتاه مدت  و فاقد پشتوانه کافی جهت برنامه ریزی دراز مدت میباشند موجب گردیده که زمینه و امکان نگاه استراتژیک و دراز مدت برای مدیریت شایسته این کلان شهر محروم  فراهم نگردد.
اینک که پنجمین دوره شورای اسلامی شهر رشت پس از تجربه کوتاه و ناموفق خود در انتخاب شهردار شایسته برای رشت مجددا رایزنی برای اننتخاب شهردار جدید را آغاز کرده است و در این مرحله یکی از کاندیداهای جدی. مطرح شده سرکار خانم دکتر مقیمی میباشند فرصت مناسبی است تا چند نکته را به افکار عمومی شهر و به اعضای محترم شورای اسلامی شهر رشت یادآور شویم:
۱)فقدان حضور کافی و مؤثر بانوان در سطوح مختلف مدیریتی دستگاههای اجرایی استان با فرهنگ گیلان بویژه در شرایطی که استانهای محروم و بعضا معروف به غلبه فرهنگ مردسالاری در آنها سالهاست مرزهای محدود کننده سنتی را شکسته و در مناصب مختلف اجرایی و سیاسی و فرهنگی نقشی پررنگ برای بانوان فراهم ساخته اند از نقاط ضعف آشکار مدیران ارشد استان در دولت ها و دوره های مختلف بوده که تاثیر منفی آن در قضاوت افکار عمومی مردم و بویژه بانوان استان انکار ناپذیر است.
۲)انتخاب شهرداران توسط منتخبین مردم در شورای شهر  مسئولیت این انتخاب را از  دولت به جامعه مدنی منتقل میکند و در این راستا انتظار از شورای اسلامی شهرجهت  توجه به معیارهای اساسی شایستگی و اجتناب از عوامل فرعی نظیر جنسیت و قومیت و سیاست انتظاری طبیعی و منطقی میباشد.
۳)سرکار خانم دکتر مقیمی به عنوان یکی از موفق ترین بانوان دوران معاصر کشور ؛از خانواده ای اصیل رشتی است که مروری بر رزومه ایشان نشان دهنده ابعاد مختلف توانایی های مدیریتی وی در عرصه های اقتصادی و اجتماعی است که نمونه بارز این توانایی ها را در انتخاب وی به عنوان کار آفرین برتر جهان اسلام از سوی بانک توسعه اسلامی میتوان مشاهده کرد.
با توجه به نکات فوق امیدواریم شورای اسلامی شهر رشت با انتخاب سرکار خانم دکتر مقیمی به عنوان شهردار جدید رشت ضمن پیشتازی در انتخاب اولین بانوی شهردار برای کلانشهرهای کشور فرصت بهره مندی از تجربیات و توانایی های ایشان در مدیریت شهر رشت را فراهم ساخته و در عین حال بانوان استان را به غلبه شایسته سالاری در مدیریت جامعه امیدوار تر سازند.

  • نویسنده : سیده سکینه خاتمی
  • منبع خبر : گیل خبر