شهردار رشت صبح امروز یکشنبه چهاردهم مهر ماه ۱۳۹۸ از ناحیه یک شهرداری منطقه یک بازدید کرد و با رئیس، دست اندرکاران و کارکنان این ناحیه به گفت و گو پرداخت.

حرف تازه – ناصر حاج محمدی در این بازدید، بررسی مسائل و مشکلات نواحی شهرداریهای مناطق پنجگانه رشت را مورد تاکید قرار داد و گفت: تلاش می کنیم تا حد امکان هماهنگیهای نواحی مختلف شهرداری رشت را به وجود آوریم.

شهردار رشت تاکید کرد: بدون شک هر ناحیه از شهرداری مسائل و مشکلات مربوط به خود را دارد که نیازمند بررسی، تحلیل و همکاری و هماهنگی برای رفع آنها است.

وی گفت: پیگیری موضوعات مرتبط با نواحی پانزده گانه رشت در دستور کار شهرداری است و به همین دلیل به صورت دوره ای از نواحی مختلف سرکشی و بازدید می شود.

گفتنی است در این نشست هر یک از دست اندرکاران ناحیه یک منطقه یک نظرات خود را بیان کردند.