پس از حاشیه ها و اختلافات داخلی برخی اعضای شورای شهر رشت،سرانجام شهردار رشت انتخاب شد؛ شهرداری که خود،از بدنه شهرداری بوده و از موقعیت رشت و مشکلات آن به خوبی آگاه است.

حرف تازه – پس از حاشیه ها و اختلافات داخلی برخی اعضای شورای شهر رشت،سرانجام شهردار رشت انتخاب شد؛ شهرداری که خود،از بدنه شهرداری بوده و از موقعیت رشت و مشکلات آن به خوبی آگاه است.

بدون شک فرزند شهیدی که جان خود را در راه انقلاب و کشورش فدا کرده، به خوبی می تواند حس مسئولیت را درک کند و دلسوزانه، برای شهر و مردم رشت تصمیماتی درست گرفته و اتفاقات خوبی رقم بزند.

شهری که در طول سالیان اخیر اتفاقات ناخوشایند زیادی را به خود دیده، اکنون باید با همدلی و اتحاد در مسیر توسعه قرار گیرد و به جایگاه واقعی خود بازگردد.

با رفتن نصرتی، به این حقیقت بزرگ پی بردیم که یک غیربومی هیچ گاه یک دلسوز واقعی نخواهد بود و بی تردید نتیجه این اتفاق، جز آسیب، چیزی برای مردم و شهر رشت نداشت، اما این بار شهردار رشت، شهرداری از بطن شهر مااست، کسی که سرد و گرم لحظه های تلخ و شیرین شهر را به خوبی چشیده و آماده است که با همدلی و همراهی، آرامش واقعی را به شهر بازگرداند.

جوان بودن عبدللهی، ارتباط قوی او با کارکنان شهرداری و همچنین آشنایی وی به سازمان اداری، منابع درآمدی و فرهنگ سازمانی شهرداری رشت، از جمله توانایی هایی محسوب می شوند که می توانند شهر را از موقعیت موجود و عقب ماندگی های چندین ساله اش نجات دهد و در توسعه و تحول آن، نقش موثری داشته باشد.

به امید روزهایی پر از اتفاقات خوب برای مردم و شهر رشت…

  • منبع خبر : به وقت خبر