با رای 5 عضو شورای اسلامی شهر رودسر، رضا زنده دل به عنوان شهردار جدید این شهر معرفی شد.

حرف تازه – با رای ۵ عضو شورای اسلامی شهر رودسر، رضا زنده دل به عنوان شهردار جدید این شهر معرفی شد.

سرانجام پس از مدت ها بلاتکلیفی، سرنوشت شهردار آینده رودسر نیز مشخص شد و با تصمیم اعضا زنده دل عهده دار مسئولیت شهرداری رودسر خواهد شد.

زنده دل پیش از این سوابقی چون شهرداری سرعین و مشاور سازمان همیاری شهرداری‌های کشور را در کارنامه خود ثبت کرده است.

پس از استعفای امانی از شهرداری رودسر، حسینی سرپرستی این شهرداری را بر عهده داشت.