این روزها اینستاگرام ابزاری برای خودنمایی برخی از افراد شده است، خودنمایی‌ای که گاه جای خود را به سطح بالاتر، یعنی شوآف می‌دهد.

حرف تازه – این روزها اینستاگرام ابزاری برای خودنمایی برخی از افراد شده است، خودنمایی‌ای که گاه جای خود را به سطح بالاتر، یعنی شوآف می‌دهد.

در روزهای گذشته برخی از افرادی که حتی از زیر و بَم ماجرای پرحاشیه خانه استاد ابتهاج خبر داشتند بر روی موج‌سوار شدند و برای کمی فالوور بیشتر تاختند و تاختند و تاختند! آنقدر نالیدند که هیچ‌کس نپرسید مگر خودتان در تخریب انواع و اقسام بناهای تاریخی در این شهر مقصر نیستید؟!

ماجرا ازاین‌قرار است که با توجه به اسناد موجود خانه‌ای که برخی به‌اشتباه آن را خانه پدری استاد ابتهاج می‌دانند اصلاً ربط مستقیمی به ایشان ندارد. این‌گونه که خانه اولیه درواقع یک‌خانه اعیانی بوده که بعدها به سه پلاک جداگانه تقسیم‌شده است. آن‌گونه که یلدا ابتهاج فرزند استاد ابتهاج نیز تائید می‌کند این خانه دارای سه پلاک ثبتی بوده است و خود نیز به نکته‌ای جالب اشاره می‌کند.

اشاره یلدا ابتهاج دقیقاً به این است که در این خانه (مجموع سه پلاکِ ثبتی) استاد ابتهاج و استاد نادر گلچین به دنیا آمده‌اند و تأکیدی وجود ندارد که ساختمان تخریب‌شده در روز جمعه محل تولد این دو استاد شعر و موسیقی است.

بررسی‌های بیشتر از روی اسناد موجود نشان می‌دهد که از سه پلاکِ این خانه، پلاکی که سال‌ها قبل‌تر تخریب‌شده مربوط به خانه محل تولد استاد نادر گلچین بوده و پلاکی که حدود سال ۸۰ توسط شهرداری رشت تخریب‌شده و تبدیل به ساختمان سازمان پسماند شده است همان خانه محل تولد استاد ابتهاج است و پلاک سوم یعنی خانه‌ای که روز جمعه تخریب‌شده احتمالاً در سال ۱۳۳۹ یا ۱۳۴۰ بنا شده است و قطعاً نمی‌تواند محل تولد استاد ابتهاج باشد. (بیشتر و بیشتر بخوانید)

درهرحال نباید از اقدامات ضد فرهنگی رخ‌داده توسط شهرداری رشت در زمان گذشته به‌سادگی عبور کرد. اینکه شهرداری چگونه توانسته یک بنای با ارزش فرهنگی را که می‌توانست به‌عنوان یک بنای رویداد محور به ثبت برسد را خراب کرده و در آن سازمان پسماند را بنا کند خود سؤالی است که باید بنا به شرایط زمانی از مسئولین امر پرسید.

در خصوص عملکرد ضعیف اعضای شورای شهر رشت نیز این نکته قابل‌توجه است که علیرغم مصوبه قاطع اعضای شورا برای خرید خانه مورد دعوی، هیچ اقدام مثبتی صورت نپذیرفت و با مالک توافقی صورت نگرفت تا به‌سادگی شاهد تخریب آخرین پلاک از مجموعه خانه‌ای باشیم که خاطراتی از شعر و هنر فاخر را در رشت زنده می‌کرد.

  • منبع خبر : رشت 20