شنیده ها حکایت از آن دارد که ۶۰ تن داروی تاریخ مصرف گذشته بیماران ام اس و کلیوی و همچنین میزانی از مواد خطرناک پزشکی جهت امحاء از استان آذربایجان شرقی به استان گیلان منتقل خواهد شد!

حرف تازه – شنیده ها حکایت از آن دارد که ۶۰ تن داروی تاریخ مصرف گذشته بیماران ام اس و کلیوی و همچنین میزانی از مواد خطرناک پزشکی جهت امحاء از استان آذربایجان شرقی به استان گیلان منتقل خواهد شد!

این در شرایطی است که در هفته های اخیر موضوع انتقال پسماند پتروشیمی خوزستان به گیلان با اعتراض سخت حامیان محیط زیست روبرو شده است و حال باید دید در صورت صحت موضوع، واکنش مدیرکل حفاظت از محیط زیست گیلان نسبت به این اتفاق چه خواهد بود.

گفتنیست در ماه های اخیر موضوعاتی چون پروژه بایوجمی، احداث سد لاسک، انتقال پسماند پتروشیمی و… باعث انتقادات شدید از عملکرد قربانعلی محمدپور مدیرکل محیط زیست گیلان شده بود.

  • منبع خبر : سپیدخبر