شنیده ها حاکی از آن است یکی از ژن های خوب شهر رشت به واسطه ارتباطات گسترده و البته حمایت ویژه یکی از نمایندگان به استخدام سازمان شهرداری ها در آمده است.

اختصاصی حرف تازه – شنیده ها حاکی از آن است یکی از ژن های خوب شهر رشت به واسطه ارتباطات گسترده و البته حمایت ویژه یکی از نمایندگان به استخدام سازمان شهرداری ها در آمده و به زودی مسئولیتی خواهد گرفت.

گفته می شود در این مسیر رد پای یکی از شهرداران و البته یکی از استانداران سابق نیز به چشم می خورد.

در صورت صحت این شنیده ها باید از پدر بزرگوار این ژن خوب سوال کرد که دقیقا چه ویژگی بارز و منحصر به فردی در این آقازاده وجود داشته که بدون آزمون استخدامی، به واسطه ارتباطات گسترده به صورت دائم به استخدام سازمان شهرداری ها در آمده است؟

در شرایطی که بخش قابل توجهی از جوانان کشور با مدارک تحصیلی بالا جویای کار مناسب برای خود هستند حضور چنین افرادی در جامعه که با رانت و لابی، در فضایی به دور از عدالت، برای خود موقعیت های شغلی ویژه ای فراهم می کنند ثمره ای جز دلسردی و نفرت برای جامعه به همراه نخواهد داشت.

امید است مسئولین مربوطه در ادامه برخوردهای اخیر با فساد، هرچه سریعتر با چنین مسائلی برخورد لازم را داشته باشند و ریشه فساد و تبعیض را در جامعه بخشکانند تا پدران بزرگوار ژن های خوب، فرهنگ خویشاوند سالاری و آشنا سالاری را بیش از این در جامعه نهادینه نکنند.