شنیده ها حاکی از آن است با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان و خروج نجفی از استان البرز، برخی مدیرانی که همراه او به کرج رفته بودند نیز به استان گیلان باز می گردند.

حرف تازه – شنیده ها حاکی از آن است با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان و خروج نجفی از استان البرز، برخی مدیرانی که همراه او به کرج رفته بودند نیز به استان گیلان باز می گردند.

بر این اساس گفته می شود سیروس شفقی نیز یکی از چهره هایی است که به زودی با فرمانداری کرج خداحافظی کرده و به گیلان باز می گردد. 

یکی از معاونت های استانداری گیلان مقصد احتمالی شفقی در بازگشت به گیلان خواهد بود که از معاونت سیاسی و امنیتی به عنوان محتمل ترین معاونت یاد می شود.

هرچند شایعه هایی در خصوص دلایل رد صلاحیت او برای شهرداری کرج مطرح شده است اما به نظر نمی رسد این شایعه ها آنقدر جدی باشند که مانعی برای حضور او در یکی از معاونت های استانداری گیلان تلقی شوند.

گلشن و مسچیان دیگر مدیرانی هستند که در دوران حضور نجفی عازم البرز شده اند و به نظر می رسد آن ها نیز ضمن تجربه اندوزی بیشتر، به گیلان بازخواهند گشت.

  • منبع خبر : اختصاصی حرف تازه