سجاد حسینی از فعالان محیط زیست مطرح استان گیلان طی یادداشتی شماری از پیامدهای غذارسانی به حیوانات به ویژه در محیط زیست شهری را بر شمرد.

حرف تازه – سجاد حسینی از فعالان محیط زیست مطرح استان گیلان طی یادداشتی شماری از پیامدهای غذارسانی به حیوانات به ویژه در محیط زیست شهری را بر شمرد.

تعدادی از این پیامد ها در ادامه آمده است:

• تضعیف مهارت‌های طبیعی جانور، مانند شکار و جستجوی خوراک
• افزایش بی‌رویه جمعیت ناهمگون با توان اکولوژیکی محیط
• اخلال هر چه بیشتر در زنجیره‌ی غذایی
• دست‌آموز شدن و اعتماد به انسان که زمینه‌ساز جلب حیوان‌آزاری ست
• نزدیک شدن به محل تردد خودروها و افزایش احتمال تصادف منجر به آسیب یا مرگ برای حیوان و انسان به ویژه در اطراف جاده‌های بین شهری
• بیماری و مرگ و میر ناشی از خوراک نامناسب یا آلوده

در رویارویی با دیگر جانداران، به دور از هرگونه جهت‌گیری نامناسب، درست رفتار کنیم.

غذارسانی به حیوانات تنها در شرایط بحرانی (مانند یخ‌بندان یا در دوره‌ی درمان) مفید است.

به جای غذارسانی، می‌توان مستقیماً یا به واسطه‌ی افراد معتمد به حیوانات آسیب‌دیده کمک درمانی نمود.