محمدصادق حسنی جوریابی نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته خشکبیجار به مشکلات اقتصادی مردم پرداخت.

حرف تازه – محمدصادق حسنی جوریابی نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته خشکبیجار به مشکلات اقتصادی مردم پرداخت.

وی با بیان اینکه شرمنده مردم هستیم، تصریح کرد: چهل سال دشمنان نقشه کشیده اند که مردم را نسبت به نظام بدبین کنند و آخرین راهکارشان نیز تحریم اخیر امریکا بود.

محمدصادق حسنی با اعلام اینکه مشکلات فراوان امروز و بحران اقتصادی را باید در کنار هم حل کنیم، اظهار داشت: ما باید قدر این مردم را بدانیم. باید زیر سایه مقام معظم رهبری دست به دست یکدیگر جنگ اقتصادی را پشت سر بگذاریم تا آسایش و رفاه به مردم بازگردد.

نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت حفظ وحدت در شرایط فعلی تاکید کرد و در پایان گفت: باید همدل و همزبان باشیم تا بتوانیم این مشکلات را حل کنیم.