صحبت های سید امیرحسین علوی رئیس شورای اسلامی شهر رشت در جلسه امروز شورا، انتخاب شهردار رشت را وارد فاز جدیدی کرد.

حرف تازه – صحبت های سید امیرحسین علوی رئیس شورای اسلامی شهر رشت در جلسه امروز شورا، انتخاب شهردار رشت را وارد فاز جدیدی کرد.

دقایقی قبل اعلام شد پرونده حسین علیقلی زاده برای شهرداری رشت مجددا بررسی خواهد شد.

بدین ترتیب گمانه زنی ها در خصوص شانس مجدد یکی از منتخبین قبلی شهرداری رشت وارد فاز جدیدی شد و به نظر می رسد حسین علیقلی زاده از این بخت مجدد برای شهردار شدن در رشت برخوردار است. پیش از این از حجت جذب به عنوان فردی که از این بخت برخوردار است یاد می شد.

ممانعت از حضور خبرنگاران و دعوت سلیقه ای به صحن از مهم ترین دلایل به وجود آمدن چنین ابهاماتی در اطلاع رسانی است که با توجه به عملکرد سلیقه ای پیام جعفری نیا اخلال در اطلاع رسانی به امری عادی در شورای مدعی شفافیت تبدیل شده است.