نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر هیئت عالی نظارت قانون نظام صنفی کشور معرفی شد.

حرف تازه – نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر هیئت عالی نظارت قانون نظام صنفی کشور معرفی شد.

طی مکاتباتی از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، سید کاظم دلخوش به عنوان عضو ناظر هیات عالی نظارت قانون نظام صنفی کشور معرفی شد.

در نامه علی لاریجانی به رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت علاوه بر دلخوش، علی اکبر کریمی یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز به این عنوان معرفی شده است.