سه ماه است که رشت شهردار ندارد و بندرانزلی بخشدار ندارد و در هر دو شهر فرمانداری بر عهده میرشمس مومنی زاده است اما او ساده ترین راه حل یعنی سکوت را برگزیده است.

حرف تازه – سه ماه است که رشت شهردار ندارد و بندرانزلی بخشدار ندارد و در هر دو شهر فرمانداری بر عهده میرشمس مومنی زاده است اما او ساده ترین راه حل یعنی سکوت را برگزیده است.

مومنی زاده که در حال حاضر هم فرماندار رشت است و هم سرپرستی فرمانداری بندرانزلی را بر عهده دارد بر خلاف انتظار در برابر خلاهای موجود در این دو شهر با وجود تذکرهای ائمه جمعه این دوشهر، تنها سکوت کرده است.

دوران فرمانداری مومنی زاده را باید دوران سکوت فرمانداری در برابر مهم ترین رویدادها نام گذاری کرد. مومنی زاده نه در برابر بخشدار نداشتن انزلی جنب و جوشی از خود نشان می دهد و نه کوچک ترین واکنشی به شهردار نداشتن رشت دارد. 

مشخص نیست مومنی زاده دقیقا در انتظار چه چیزی است و چه زمانی تصمیم می گیرد کلامی سخن بگوید یا واکنشی موثر در این خصوص از خود نشان دهد؟ وقتی امام جمعه رشت خواستار تسریع در روند انتخاب شهردار شده است و امام جمعه بندرانزلی نسبت به نداشتن بخشدار و حضور همزمان مومنی زاده در دو شهر تذکر داده است سکوت او چه معنایی دارد؟

میرشمس مومنی زاده ظاهرا حتی به نامه و درخواست اعضای شورای رشت برای تشکیل جلسه اضطراری و ورود به ماجرای انتخاب شهردار نیز واکنش خاصی نشان نداده است. 

با این سکوت ادامه دار باید پرسید مسئولین در مدیریت او دقیقا چه دیدند که همزمان فرمانداری دو شهر پرجمعیت و مطرح گیلان را به او سپرده اند؟ احساس می شود سکوت او به نوعی تایید وضع موجود است و به همین دلیل بیراه نیست اگر این سکوت را ساز مخالف آقای فرماندار در برابر ائمه جمعه رشت و انزلی بنامیم.

  • منبع خبر : اختصاصی حرف تازه