حرف تازه – دکتر بهراد ذاکری عضو شورای شهر با انتشار پستی در اینستاگرام در خصوص پروژه تصفیه خانه شیرابه سراوان، چند سوال مشخص را مطرح کرد. ۱-چرا مستندات علمی اختراع مورد اشاره که اطلاعات ما خبر از ثبت تنها پری پتنت آن در آمریکا دارد در اختیار شهروندان قرار نگرفته است؟ و آیا ثبت […]

حرف تازه – دکتر بهراد ذاکری عضو شورای شهر با انتشار پستی در اینستاگرام در خصوص پروژه تصفیه خانه شیرابه سراوان، چند سوال مشخص را مطرح کرد.

۱-چرا مستندات علمی اختراع مورد اشاره که اطلاعات ما خبر از ثبت تنها پری پتنت آن در آمریکا دارد در اختیار شهروندان قرار نگرفته است؟ و آیا ثبت در آمریکا می تواند سبب ترک تشریفات قرارداد ۸ میلیاردی شود؟

۲-بر اساس قول اخلاقی که شاهدان اظهار میدارند قرار بوده بدون دریافت وجهی فاز اول ظرف نود روز به به بهره برداری برسد بعد از گذشت بیش از یک سال چرا چیزی در عمل مشاهده نمی شود؟

۳-دوستان مدعی هستند که بر اثر رانش زباله نهصد میلیون هدر رفت سرمایه داشته اند که چند ده برابر اطلاعات ماست. به فرض درست بودن موضوع برآورد کارشناسی رسمی این رخداد کجاست؟ مگر قرار نبوده که از ابتدا همه چیز توسط پیمانکار بیمه شود، پس دیگر دلیل نگرانی چیست؟

۴-چرا همچنان تاریخ بهره برداری از فاز اول قرارداد مشخص نیست!

اینها بخشی از سوالات من در جلسه کمسیون بهداشت و محیط زیست شورا در مورد تصفیه خانه سراوان بود که همچنان برای من مبهم است.

امیدوارم توجیهات فنی در جلسات آینده بتواند این ابهامات را برطرف کند!