شنیده ها حاکی از آن است که بازی های برخی شورانشینان رشت برای انتخاب نکردن شهردار همچنان ادامه دارد.

حرف تازه – شنیده ها حاکی از آن است که بازی های برخی شورانشینان رشت برای انتخاب نکردن شهردار همچنان ادامه دارد.

در شرایطی که از مدت ها قبل شهروندان رشت منتظر تصمیم شورا و انتخاب شهردار این شهر هستند اما به نظر می رسد این رشته سر دراز دارد و به این زودی به پایان نمی رسد.

طبق آخرین شنیده ها برخی اعضای طیف اقلیت شورا سعی دارند با تعرفه سروش اکبرزاده، جمشید رسایی و سید محمدعلی ثابت قدم و با این فرضیه که این افراد ارتباط نزدیکی با اعضای طیف اکثریت دارند معادلات انتخاب شهردار را تغییر دهند.

البته بسیار بعید به نظر می رسد که هیچ یک از این گزینه ها، چهره های مدنظر اعضایی چون علوی، عاقل منش و شیرزاد باشند و شاید باز هم تعرفه آنها تنها پلی برای عبور از وضعیت فعلی و سپس عبور از این گزینه ها و حمایت از گزینه های مطلوب طیف اقلیت باشد؛ چیزی شبیه به آنچه در خصوص مطرح کردن نام مقیمی عنوان شده بود.

هنوز این شنیده ها تایید نمی شود اما در صورت تایید احساس می شود این راهکار سیاستی نخ نما است که پیش از اجرا، عاقبت آن برای بسیاری از فعالین حوزه مدیریت شهری قابلیت پیش بینی دارد. هرچند شاید پیش بینی ها درست از آب در نیاید. خبر های تکمیلی در این خصوص منتشر خواهد شد.

  • منبع خبر : اختصاصی حرف تازه