سه عضو شورای اسلامی شهر رشت از ناصر حاج محمدی شهردار این شهر به دلیل اجاره یک منزل مسکونی گران قیمت از حساب شهرداری شکایت کردند.

حرف تازه – سه عضو شورای اسلامی شهر رشت از ناصر حاج محمدی شهردار این شهر به دلیل اجاره یک منزل مسکونی گران قیمت از حساب شهرداری شکایت کردند.

به گزارش حرف تازه، شهرداری ها موظفند برای شهرداران غیربومی منزلی مناسب جهت سکونت تامین نمایند اما دو نکته در این موضوع وجود دارد. یک اینکه شهردار موظف است نیمی از اجاره منزل مسکونی را بپردازد و دوم اینکه شهرداری رشت پیش از این واحدهایی جهت سکونت شهردار با مبالغ به مراتب کمتر در اختیار داشته است.

هرچند این روزها برخی افراد جهت ربودن دل شهردار، گوی سبقت را در دفاع از او از یکدیگر می ربایند اما موضع گیری امروز رئیس شورا نشان می دهد قانون چه می گوید و شهردار دچار تخلف آشکار شده است.

حاجی پور طی سخنانی اعلام کرده است که برای جمع شدن موضوع تا فردا یکبار دیگر قرارداد منعقد خواهد شد و نیمی از مبلغ توسط شهردار پرداخت می گردد! این سخنان مهر تاییدی بر مواضع این پایگاه خبری است و به خوبی نشان می دهد در مساله رهن منزل مسکونی شهردار قانون گریزی رخ داده است و چه کسانی از این قانون گریزی با تمام وجود دفاع کرده اند!