حرف تازه – دکتر ابراهیم چیرانی به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و واحد رشت منصوب شد. به گزارش حرف تازه با حکم دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر ابراهیم چیرانی به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و واحد رشت منصوب و جایگزین علیرضا امیرتیموری رئیس پیشین دانشگاه شد. در […]

حرف تازه – دکتر ابراهیم چیرانی به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و واحد رشت منصوب شد.

به گزارش حرف تازه با حکم دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر ابراهیم چیرانی به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و واحد رشت منصوب و جایگزین علیرضا امیرتیموری رئیس پیشین دانشگاه شد.

در بخشی از متن حکم آمده است:

«باتوجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و واحد رشت منصوب می‌شوید».

ریاست دانشکده مدیریت و حسابداری و ریاست دانشکده  ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد رشت بخشی از سوابق مدیریتی او در دانشگاه است. چیرانی مدرک دکترای مدیریت بازرگانی دارد و استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد واحد رشت است.