گزارش های دریافتی حاکی از آن است طی حکمی از سوی استاندارگلستان، امیر محمدپور به عنوان سرپرست حوزه ریاست استانداری گلستان منصوب شده است.

حرف تازه – گزارش های دریافتی حاکی از آن است طی حکمی از سوی استاندارگلستان، امیر محمدپور به عنوان سرپرست حوزه ریاست استانداری گلستان منصوب شده است.

بر این اساس با حکم هادی حق شناس، از این پس امیر محمدپور مسئولیت سرپرستی حوزه ریاست استانداری گلستان را بر عهده خواهد داشت.

محمدپور خواهرزاده غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی است که در سوابق رسانه ای خود مدیرمسئولی پایگاه خبری دیارمیرزا را در کارنامه دارد. 

وی مدیرکل فعلی پدافند غیر عامل استانداری گیلان است.