گاهی احساس می شود فاطمه شیرزاد سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت بیش از آن که سخنگوی تمام شورا باشد جایگاه حقوقی خود را فراموش می کند و به سخنگوی خودش و یا نهایتا طیف نزدیک به خودش تبدیل می شود!

حرف تازه – گاهی احساس می شود فاطمه شیرزاد سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت بیش از آن که سخنگوی تمام شورا باشد جایگاه حقوقی خود را فراموش می کند و به سخنگوی خودش و یا نهایتا طیف نزدیک به خودش تبدیل می شود!

شیرزاد در اکثر مناسبت ها، پیام های تبریک و تسلیت را به صورت شخصی منتشر می کند و شاید همین رفتار او سبب می شود که اعضای دیگر پیام های مربوطه را حتی در پورتال رسمی شورا نیز بارها به صورت مستقل ارسال کنند. 

این تنها نمونه ای از رفتارهای فردگرایانه فاطمه شیرزاد است و البته به عنوان فردی که ادعای رسانه ای بودن دارد باید بداند تاکنون با چنین کارهایی بر محبوبیت کسی اضافه نشده است.

او به عنوان سخنگو حتی در پورتال رسمی شورای اسلامی شهر رشت از هجمه و حمله به همکار شورایی خود هراسی ندارد و به جای آن که فضای شورا را به سمت آرامش و وحدت پیش ببرد عاملی برای انشقاق و دو دستگی می شود و در مسیر انتخاب شهردار نیز نمونه ای از این رفتار او را شاهد بودیم.

فاطمه شیرزاد یکی از مهم ترین ویژگی های سخنگویی یعنی صداقت و انتقال صحیح مطالب را نیز به کلی زیر سوال برده است و آبستراکسیون هفته گذشته که از سوی شیرزاد به کلی رد شد نمونه بارز این مساله بود.

در ابتدا احساس می شد که فاطمه شیرزاد تنها در محاسبات زمانی دچار اشتباه شده و این اشتباه به صورت غیرعمد رخ داده است اما پافشاری خانم سخنگو بر موضع خود مبنی بر اینکه در جلسه گذشته آبستراکسیونی رخ نداده است رفته رفته برداشت دروغگویی و عدم انتقال صحیح مطالب را القا کرد که همچنان امیدواریم اینطور نباشد.

مستندات موجود نشان می دهد که اتفاق جلسه گذشته قطعا آبستراکسیون بوده است و بهراد ذاکری به عنوان نفر چهارمی که از جلسه خارج شده جلسه را از حد نصاب انداخته است. عاقل منش، رسولی و شیرزاد دیگر اعضایی بوده اند که جلسه را ترک کرده اند. 

اما یکی دیگر از نکاتی که در کارآمدی او سوال ایجاد می کند این است که چرا در موارد ضروری که باید ورود کند سکوت اختیار می کند؟ به عنوان مثال در هفته گذشته شایعه ای مبنی بر دستگیری یک عضو شورا مطرح شد و در فضای مجازی دست به دست چرخید اما سخنگوی شورا هیچگونه واکنشی در تایید یا تکذیب این مطلب از خود نشان نداد تا همین سکوت او و عدم اقدام و پاسخ به موقع، فضا را ملتهب تر از قبل کند.

شیرزاد به عنوان سخنگو موظف است ضمن حفظ وحدت و آرامش شورا، در جهت انتقال صحیح مطالب به شهروندان و به عنوان نماینده هر ۱۱ عضو موضوعات را بیان کند اما متاسفانه رویه ای که او پیش گرفته است رویه دیگری است و شاید ادامه این روند نه چندان کارآمد سبب شود در سال سوم  شورا، دیگر اعضا با تغییر و تحولات احتمالی به سراغ انتخاب سخنگوی دیگری بروند؛ سخنگویی که بتواند به نمایندگی از ۱۱ عضو شورا سخن بگوید نه به نمایندگی از خودش و طیف همراهش و تمام توان خود را برای حفظ وحدت و آرامش شورا به کار گیرد.

  • منبع خبر : اختصاصی حرف تازه