تی تی خبر :  فیلم نقش نگار بدون تصویر ناصر ملک مطیعی بر پوستر سردر سینمای نمایش دهنده‌اش اکرانش را آغاز کرد. در حالی‌که بسیاری تاخیر در اکران این فیلم را حضور ناصر ملک مطیعی و سرمایه گذاری بابک زنجانی می‌دانستند، محمود دینی که در تهیه این فیلم شراکت داشته است گفته بود: به صراحت اعلام […]

تی تی خبر :  فیلم نقش نگار بدون تصویر ناصر ملک مطیعی بر پوستر سردر سینمای نمایش دهنده‌اش اکرانش را آغاز کرد.

در حالی‌که بسیاری تاخیر در اکران این فیلم را حضور ناصر ملک مطیعی و سرمایه گذاری بابک زنجانی می‌دانستند، محمود دینی که در تهیه این فیلم شراکت داشته است گفته بود: به صراحت اعلام می‌کنم که تأخیر در اکران نقش‌نگار نه ربطی به ناصر ملک ‌مطیعی دارد و نه بابک زنجانی.

پوستر فیلم نقش نگار

پوستر نقش نگار

سردرد سینماها بدون عکس ناصر ملک مطیعی

سانسور ناصر ملک مطیعی بر سدر سینماها

حال فیلمی که گفته شده هیچ صحنه‌ای از بازی ناصر ملک مطیعی در آن حذف نشده است و پوستر با تصویر ناصر ملک مطیعی در فضای شبکه های مجازی با ده ها میلیون کاربر منتشر می‌شود چرا باید بر سردر سینماها بدون تصویر این بازیگر منتشر شود؟!

منبع : سلام سینما