حرف تازه – رییس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به مشکلات موجود برای نیروهای شرکتی شاغل در شهرداری ابراز داشت: دو هزار و صد نفر در قالب ۱۳ شرکت حجمی در بخش خدمات شهری با شهرداری قرارداد دارند که از سالهای گذشته همواره با مشکلات مختلفی در شرح عملکرد و دریافت حقوق و مزایای خود […]

حرف تازه – رییس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به مشکلات موجود برای نیروهای شرکتی شاغل در شهرداری ابراز داشت: دو هزار و صد نفر در قالب ۱۳ شرکت حجمی در بخش خدمات شهری با شهرداری قرارداد دارند که از سالهای گذشته همواره با مشکلات مختلفی در شرح عملکرد و دریافت حقوق و مزایای خود دست به گریبان میباشند.
 
سید امیر حسین علوی با ذکر این مسئله که بخش عمده ای از افعال یدی و سنگین مجموعه شهرداری بر دوش این نیروهای خدوم می باشد،تاخیر در دریافت حقوق و عدم دریافت مزایای بحق این پرسنل را امری غیرقابل قبول از دیدگاه عدالت محوری و اخلاق اسلامی دانست که متاسفانه در سالهای اخیر در شهرداری شاهد آن میباشیم.
 
رییس شورای اسلامی شهر رشت در این زمینه افزود: متاسفانه به دلیل تعدد شرکتهای پیمانکار و حجم مسئولیتهای مختلف، شهرداری در نظارت بر عملکرد شرکتها کوتاهی کرده است و همواره شاهد اجحاف حقوق کارگران شرکتی در این مجموعه میباشیم.
 
وی ادامه داد: با آغاز به کار شورای پنجم ساماندهی نیروهای حجمی همواره جزو دغدغه های اصلی همه اعضا محسوب میشد که با پیگیری های صورت گرفته و برگزاری چندین جلسه در کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی با دعوت از کارشناسان خبره در حوزه ثبت و فعالیت این قبیل شرکتها،کارشناسان حقوقی و مسئولین اداره کل کار و رفاه اجتماعی در جلساتی که با دستور ساماندهی نیروهای حجمی در آن صرفا به بررسی این مسئله پرداخته شد و هماهنگی با سازمان بازرسی و بررسی تجارب موفق سایر کلانشهرها در این زمینه، تاسیس یک شرکت سهامی خاص که سهام دار قالب آن مجموعه شهرداری میباشد به عنوان بهترین راهکار اتخاذ گردید و مراحل ثبت و تدوین اساس نامه آن در دستور کار قرار گرفته است.