حرف تازه – فرهاد خراسانی سخنگوی باشگاه سپیدرود رشت با تبریک فرارسیدن سال جدید گفت: مالک و مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود فعالیت های ساختاری مجموعه را برای نیل به اهداف پیش بینی شده تدوین نموده اند و بر این ساختار اولیه کادر اجرایی و مدیریتی به شرح ذیل از سوی دکتر تن زاده معرفی […]

حرف تازه – فرهاد خراسانی سخنگوی باشگاه سپیدرود رشت با تبریک فرارسیدن سال جدید گفت: مالک و مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود فعالیت های ساختاری مجموعه را برای نیل به اهداف پیش بینی شده تدوین نموده اند و بر این ساختار اولیه کادر اجرایی و مدیریتی به شرح ذیل از سوی دکتر تن زاده معرفی می گردد.

وی افزود : در بخش معاونت های باشگاه مهندس امید علی پورحسن بعنوان معاون ورزشی ،مجید جعفرزاده بعنوان معاون اداری مالی  ، عبداله تفرشی بعنوان معاون اقتصادی و بازاریابی  و دکتر رشید تن زاده بعنوان معاون هماهنگی  ،معرفی گردیدند.

همچنین مدیریت بخش حقوقی ، بین المللی و امور نقل و انتقالات را  فرهاد خراسانی ، عهده دار خواهد بود.

اسماعیل ایوبی راد بعنوان مدیر روابط عمومی باشگاه و آقایان محمد جهانگیری در مسئولیت سایت و فضای مجازی ، حسین برزگر مدیر رسانه ای و مجتبی پورصادقی بعنوان مسئول تبلیغات در زیرمجموعه روابط عمومی فعالیت خواهند نمود.

مسئول امور پرسنلی باشگاه  را خانم پاکزاد و مسئولیت امور داخلی را مهندس علیرضا قانون و مسئولیت امور ستادی و اجرایی را کامران کاشفی برعهده خواهند داشت.

در بخش مشاورین مدیرعامل نیز آقایان مهندس مهدی یونس پور  بعنوان مشاور عالی پارلمانی و امور بین الملل ، مهندس مسعود حیدری بعنوان مشاور عالی در امور ورزشی ،محمد ابراهیم خلیلی مشاور عالی در امور اقتصادی ، مصطفی عاقل منش ، مشاور عالی در امور اجرایی  ، حمیدرضا طاهری ، مشاور فرهنگی ، بهنیا ثابت رفتار ، مشاور رسانه ای، ابراهیم خوش فطرت مشاور عالی در امور سرمایه گذاری، مهندس مهدی یونس نژاد بعنوان دبیر کمیته پیشکسوتان و سعید متقی طلب بعنوان مدیر آکادمی و تیم های پایه فعالیت خواهند نمود.

لازم به توضیح است ،فقط اسامی معرفی شده در چارت سازمانی براساس نوع وظیفه و عناوین مشخص شده، از اعضای رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود رشت می باشند و بنابراین هرگونه مذاکره، مکاتبه و مراجعه، صرفا با اعضای رسمی باشگاه، مورد وثوق و قبول باشگاه بوده و غیر از این ، باشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال اعمال و رفتار افراد غیر رسمی و غیر عضو در باشگاه ندارد .