یارانه بهمن ماه بامداد جمعه ۲۶ بهمن به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت است.

حرف تازه – یارانه بهمن ماه بامداد ۲۵ بهمن به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت است.

نود و ششمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی، ساعت ۲۴:۰۰ روز ۲۵ بهمن به حساب سرپرستان خانوارها واریز می شود.

مبلغ یارانه بهمن ماه هر یک از مشمولان همانند ماه‌های گذشته ۴۵٫۵۰۰ تومان است.