به وسیله شهردار رشت چگونگی اجرا و روند ساخت دو سوله جدید کارخانه کود آلی رشت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حرف تازه – عصر روز شنبه سیزدهم‌ مهر ماه ۱۳۹۸ دکتر ناصر حاج محمدی به همراه مهندس فرامرز جمشیدپور سرپرست معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری و علیرضا حاجی پور رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت از کارخانه کود آلی بازدید کردند.

در جریان این بازدید شهردار رشت، مهندس جمشیدپور و علیرضا حاجی پور در نشستی با مدیرعامل کارخانه کود آلی رشت و پیمانکار اجرای پروژه سوله های جدید این کارخانه و کارشناسان مربوطه، روند اجرای پروژه را مورد ارزیابی قرار دادند.

شهردار رشت در این نشست خواستار سرعت عمل پیمانکار در اجرای پروژه شد و تاکید کرد: با ایجاد سوله های جدید ظرفیت تولید کمپوست در کارخانه کود آلی رشت افزایش می یابد.

دکتر حاج محمدی مدیریت زباله های شهری را کاری سخت و دشوار برشمرد و خواستار جدیت همه مدیران این بخش در تفکیک زباله ها و همچنین تلاش برای برون رفت از معضل انباشت زباله در دفنگاه سراوان شد.