عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر رشت بار دیگر به انتقاد از انتصابات سفارشی، موازی و خارج از چارت شهردار رشت پرداخت.

حرف تازه – محمدحسن علیپور با اشاره به انتصابات اخیر شهرداری رشت گفت: در مجموعه شهرداری و سازمان های تابعه شاهد انتصاباتی خارج از چارت و سفارشی هستیم.

وی با بیان اینکه شهردار رشت باید روند فعلی را اصلاح کند تصریح کرد: عملکرد مسعود نصرتی در حوزه انتصابات قابل توجیه نیست و کارنامه قابل دفاعی ندارد.

محمدحسن علیپور با تاکید بر این نکته که در انتصابات باید از موازی کاری پرهیز شود خاطر نشان کرد: اخیرا در یکی از سازمان ها، مدیری جای خود را به فرد دیگری داده است اما همان فرد پس از مدتی در حوزه ای مرتبط و البته در مسئولیتی خارج از چارت منصوب شده است که چنین انتصاباتی نه تنها در شان مدیران توانمند شهرداری رشت نیست بلکه به نوعی موازی کاری نیز به شمار می رود. 

عضوهیئت رئیسه شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به نقش مخرب انتصابات بی ضابطه در روند توسعه شهری رشت اظهار داشت: روند انتصابات در شهرداری رشت نگران کننده است و به نظر می رسد هر فردی می تواند به صورت سفارشی و با ابلاغ مدیریتی در هر مسئولیتی منصوب شود.

وی در پایان به تکرار چندین باره انتصابات خارج از چارت و موازی در شهرداری اشاره کرد و اظهار داشت: انتظار می رود انتصابات بر اساس شایسته سالاری و چارت قانونی شهرداری رشت صورت بگیرد و از انتصابات سفارشی پرهیز شود.

 

  • نویسنده : بهنیا ثابت رفتار
  • منبع خبر : اختصاصی حرف تازه