حرف تازه – فیروز فاضلی نخبه یابی از حوزه های مختلف از سوی شهرداری و شورا و تجلیل از آنان در روز رشت را اقدامی ارزشمند و نوآوری مطلوب دانست. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان ضمن مطلوب دانستن اقدامات شهرداری و شورای شهر در روز رشت امسال، برلزوم تهیه و تدوین برنامه رنگین […]

حرف تازه – فیروز فاضلی نخبه یابی از حوزه های مختلف از سوی شهرداری و شورا و تجلیل از آنان در روز رشت را اقدامی ارزشمند و نوآوری مطلوب دانست.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان ضمن مطلوب دانستن اقدامات شهرداری و شورای شهر در روز رشت امسال، برلزوم تهیه و تدوین برنامه رنگین کمان گونه برای این روز از سوی برنامه ریزان حوزه های مختلف تاکید کرد.

فیروز فاضلی طی گفتگویی پیرامون مزایای روز رشت اظهار کرد: به نمایش گذاشتن عصاره اقدامات فرهنگی، اجتماعی و هنری شهر فرهیخته ای چون رشت، حق مسلم این شهر است.

فیروز فاضلی از رشت به عنوان شهر اولین ها یاد کرد و گفت: بی شک تدوین برنامه ای منسجم برای اولین ها نیازمند سپری شدن زمان است‌.

وی با بیان اینکه روز رشت تبدیل به مطالبه عمومی شده است و شهروندان همواره چنین روزی را انتظار می کشند خاطر نشان کرد: چنین مساله ای به معنای فرهنگ بوده و مطالبه گری مردم تلقی می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان بر لزوم تهیه و تدوین برنامه رنگین کمان گونه برای روز رشت از سوی برنامه ریزان تاکید کرد و بیان داشت: لازم است دست اندرکاران، اقدامات صورت گرفته یکساله در شهر را رصد کرده و زبده های این اقدامات و برنامه ها را در یک روز با عنوان روز رشت به نمایش درآورند.

فاضلی نخبه یابی از ادارات مختلف از سوی شورا و شهرداری و معرفی آنان در روز رشت را اقدامی ارزشمند خواند و گفت: هنرمندانی همچون هوشنگ ابتهاج در حوزه شعر و ادب، انوش نصر در حوزه هنر و سینما، اکبر رادی در حوزه نمایشنامه نویسی و دکتر معین درحوزه لغت شناسی به عنوان نخبگان فرهنگی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان معرفی و تجلیل شدند.

وی افزود: معرفی و تقدیر نخبگان از هر سازمان در روز رشت از سوی شهرداری نوآوری مطلوبی بود.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به وابستگی های هنری و وجود فرهیختگان فراوان در رشت ادامه داد: راهی که امسال شهرداری و شورای پنجم طی کرده اند باید در سال های آینده نیز تداوم یابد.

فاضلی پیشنهاد کرد: بهتر است از اقدامات مختلف فرهنگی و اجتماعی صورت گرفته در طول سال در رشت، فیلم مستند و یا گزارشی کوتاه تهیه شود تا در روز رشت به نمایش درآید.