علیپور ضمن انتقاد از عملکرد شهردار گفت: در زمان انتخاب شهردار با بررسی های اولیه گمان می کردیم که شهردار با دانش و خوبی را انتخاب کرده ایم و من هم با یک رای خود به این انتخاب کمک کردم اما امروز با دیدن عملکرد شهردار در رشت اگر رای گیری دیگری برگزار شود هرگز به مسعود نصرتی رای نخواهم داد.

حرف تازه – جلسه ۴۸ شورا را شاید بتوان سخت ترین جلسه برای مسعود نصرتی به عنوان شهردار رشت نامید. اظهارات مسعود نصرتی قزوینی نژاد در خصوص مذاکرات و استعلام برای حضور در یکی از سمت های مدیریتی وزارت کشور و عدم مسئولیت پذیری نسبت به شهر رشت منجر به واکنش تعدادی از اعضای شورا شد.

در جلسه روز گذشته شورا محمدحسن علیپور نیز همانند تعداد قابل توجهی از اعضای شورا به انتقاد از عملکرد نصرتی پرداخت و با تاکید بر اینکه رای بنده خریدنی نیست تصریح کرد: در زمان انتخاب شهردار با بررسی های اولیه گمان می کردیم که شهردار با دانش و خوبی را انتخاب کرده ایم و من هم با یک رای خود به این انتخاب کمک کردم اما امروز با دیدن عملکرد نصرتی در رشت اگر یک روز به عمر شورایی باقی مانده باشد و قرار باشد رای گیری شهردار بار دیگر برگزار شود هرگز به مسعود نصرتی رای نخواهم داد.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر رشت خواستار ارائه دقیق گزارش پاداش ها شد و اظهار داشت: پاداش را باید به کسی که از صبح تا پاسی از شب زحمت می کشد پرداخت کرد. شهردار در ارائه لیست پاداش ها، اعضای شورا را دور نزند و لیستی کامل را ارائه کند.

محمدحسن علیپور تصریح کرد: در بحث انتصابات شاهد ابلاغ هایی خارج از چارت سازمانی هستیم. ضمن آنکه در مواردی انتصابات با ابهاماتی همراه است. سوال بنده این است اگر فردی کارآمد است چرا برکنار می شود؟ اگر نیاز به تغییر احساس می شود چطور پس از مدتی همان فرد در مسئولیتی موازی و خارج از چارت منصوب می شود؟

وی با انتقاد از تحمیل مشاوران به شهردار گفت: در خصوص مشاورین لازم است شهردار لیستی را به شورا ارائه کند و دلیل حضور این افراد را اعلام کند.

علیپور با بیان اینکه شهردار نباید ترسو باشد خاطر نشان کرد: اگر بنده یا هر عضوی از شورا، مانع کار شهردار می شویم و خواسته هایی داریم می تواند به نهادهای نظارتی مراجعه کند و مساله را در میان بگذارد. 

عضو شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اینکه در شورای سوم به اسم خصوصی سازی کارگران را به بخش خصوصی واگذار کردند و باعث گرفتاری آنها شدند افزود: با احترام به تمامی ادوار شورا، مردم از ما کار و توسعه می خواهند نباید طوری عمل کنیم که در آینده مثل برخی دوره های شورا زیر سوال برویم.

  • نویسنده : بهنیا ثابت رفتار
  • منبع خبر : اختصاصی حرف تازه