راهپیمایی ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در سراسر استان گیلان با حضور گسترده مردم برگزار شد.

حرف تازه – راهپیمایی ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در سراسر استان گیلان برگزار شد.