حرف تازه : با حضور سلطانی فر در وزارت ورزش و جوانان به تعداد ضلع های مدال آوری در المپیک افزوده خواهد شد. به گزارش حرف تازه به نقل از روابط عمومی ورزش وجوانان گیلان، مسعود رهنما گفت: سلطانی فر از مدیرانی هستند که هم در سطوح عالی مدیریت کرده اند و سابقه مدیریت موفق […]

حرف تازه : با حضور سلطانی فر در وزارت ورزش و جوانان به تعداد ضلع های مدال آوری در المپیک افزوده خواهد شد.

به گزارش حرف تازه به نقل از روابط عمومی ورزش وجوانان گیلان، مسعود رهنما گفت: سلطانی فر از مدیرانی هستند که هم در سطوح عالی مدیریت کرده اند و سابقه مدیریت موفق در حوزه ورزش را دارند و هم در دولت از نفوذ بالایی برخوردار هستند که میتواند درتوسعه و موفقیت حوزه ورزش و جوانان تأثیر زیادی داشته باشند.

مدیرکل ورزش و جوانان گیلان ، افزود : برنامه های راهبردی که ازسوی دکتر سلطانی فر اعلام شده است میتواند به ورزش و حوزه جوانان کمک کند.

وی با اشاره به دوران موفق و طلایی ورزش استان در زمان سلطانی فر بعنوان استاندار گیلان گفت : درآن دوران حمایتهای ویژه ای از نخبهگان خصوصاً از نظر وضعیت معیشتی انجام شد وبعنوان یک قهرمان و مربی ملی بارها ازحمایتها و تقدیرهای وی بهره برده ام .

وی در پایان از تلاشها ، زحمات و حمایتهای دکتر گودرزی تقدیر و تشکر کرد.