علی درجانی مدیر کل دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج و سرپرست معاونت ترویج و آموزش سازمان تات وزارت جهاد کشاورزی با حکم وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رییس  سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان منصوب شد.

حرف تازه – علی درجانی مدیر کل دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج و سرپرست معاونت ترویج و آموزش سازمان تات وزارت جهاد کشاورزی با حکم وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رییس  سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان منصوب شد.

علی درجانی با حضور مشاور وزیر دفتر هماهنگی و امور استانها و هیئت همراه معرفی شد.

در حکم محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی چنین آمده است:

نظر به سوابق و تجربیات جنابعالی، به موجب این حکم به سمت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان منصوب می شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و همکاری نیروهای متخصص و متعهد آن سازمان و اعمال نظارت مستمر بر اجرای سیاست ها و برنامه های وزارت در استان، در نیل به اهداف بخش کشاورزی گامهای موثر بردارید.

توفیق شما را در خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه خداوند متعال خواستارم.