با حکم فرمانده سپاه قدس گیلان حسن حبیبی به عنوان رئیس سازمان بسیج فرهنگیان گیلان منصوب شد.

حرف تازه – با حکم سردار محمد عبدالله پور فرمانده سپاه قدس گیلان حسن حبیبی به عنوان رئیس سازمان بسیج فرهنگیان گیلان منصوب شد.

سازمان بسیج فرهنگیان گیلان بیش از ۳۳ کانون تخصصی در سطح ادارات آموزش وپرورش شهرستان های استان گیلان دارد.

حسن حبیبی مسئولیت بسیج دانشجویی رشت، سازمان بسیج اساتید گیلان، سازمان بسیج کارکنان دولت در گیلان (ادارات کل) را بر عهده داشت وقائم مقامی سپاه ناحیه مرکزی رشت وفرماندهی سپاه ناحیه آستانه اشرفیه را در سابقه خدمتی خود دارد.

وی بارها به عنوان فرمانده نمونه کشوری و استانی در رده‌های بسیج معرفی شده و مدرس دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشگر و محقق، مقالات متعدد علمی پژوهشی، وبین المللی و دبیرانجمن علمی ژئوپلتیک ایران _شعبه گیلان می باشد.