در پایان مجمع انتخابات ریاست هیئت بدنسازی و پرورش اندام گیلان، دانیال خاتمی فر با 9 رای از 17 رای ماخوذه برای مدت 4 سال ریاست این هیئت را بر عهده خواهد داشت. پیش از این منصور غفاری حدود سه ماه سرپرست این هیئت ورزشی بود.

حرف تازه – انتخاب رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام گیلان با رای گیری بین ۴ کاندیدا انجام شد و در پایان دانیال خاتمی فر به عنوان رئیس جدید این هیات معرفی شد.

علاوه بر دانیال خاتمی فر، امیررضی زاده، علی شاد پور و مهدی رحیم پسند دیگر کاندیداهای حاضر بودند که خاتمی فر ۹ رای و رضی زاده ۸ رای را به خود اختصاص دادند.

در این مراسم پورعلی فر رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام نیز حضور داشت.

بدین ترتیب در پایان مجمع انتخابات ریاست هیئت بدنسازی و پرورش اندام گیلان، دانیال خاتمی فر با ۹ رای از ۱۷ رای ماخوذه برای مدت ۴ سال ریاست این هیئت را بر عهده خواهد داشت. پیش از این منصور غفاری حدود سه ماه سرپرست این هیئت ورزشی بود.