دیدار نوروزی کارکنان شهرداری با شهردار لاهیجان در نخستین روز کاری سال ۱۳۹۸

حرف تازه – دیدار نوروزی کارکنان شهرداری با شهردار لاهیجان در نخستین روز کاری سال ۱۳۹۸: