بهراد ذاکری در روزهای اخیر با تصمیمات خود و با همراه کردن جمعی از جوانان و تهییج افکار عمومی، گل به خودی های به یاد ماندنی به لیست امید زده است!

حرف تازه – بهراد ذاکری در روزهای اخیر با تصمیمات خود و با همراه کردن جمعی از جوانان و تهییج افکار عمومی، گل به خودی های به یاد ماندنی به لیست امید زده است!

این مساله ای است که بهراد ذاکری بهتر از هر کسی می داند و اگر جز این است به صورت شفاف اعلام نماید که روی رای کدام ۲ عضو شورا به فاطمه مقیمی حساب کرده است که نشان می دهد می توان او را به عنوان شهردار معرفی کرد اما سه عضو دیگر لیست امید همراهی نمی کنند؟ آیا بهراد ذاکری نمی داند که هر یک از اعضای جناح مقابل چه افرادی را به عنوان گزینه مد نظر خود برای شهرداری در نظر دارند و معادلات و تقسیم بندی های طیفی امروز به چه شکلی است؟

عضو جوان شورا که البته از هوش سیاسی خوبی هم برخوردار است باید در نظر داشته باشد که علت همراهی این روزهای برخی از اعضای طیف ۵ نفره با او تنها و تنها عبور از اتحاد شش نفره طیف مقابل و جلوگیری از شکست های فعلی و بعدی است و به احتمال فراوان پس از شکستن این اتحاد، وارد فاز جدیدی از مسیر انتخاب شهردار خواهیم شد که گام اول آن عبور همین طیف از مقیمی خواهد بود!

آیا بهراد ذاکری اعتقاد دارد که چهره هایی چون محمد حسن عاقل منش، فاطمه شیرزاد و سید امیرحسین علوی با آن پیشینه اصولگرایی و چشم اندازی که برای خود متصورند در رای گیری تعیین کننده و نهایی به گزینه برآمده از شورای هماهنگی جبهه اصلاح طلبان یعنی فاطمه مقیمی رای خواهند داد؟ یا آن که قصد دارد جایگاه یک چهره شناخته شده همچون مقیمی را به سطح یک گزینه بازی خراب کن تنزل دهد؟

نمی توان به قطعیت سخن گفت اما با اعتقادی نزدیک به یقین می گوییم که بهراد ذاکری بهتر از هر کسی می داند فاطمه مقیمی با چینش شورایی امروز، به احتمال بسیار بالا شهردار این شهر نخواهد شد و به همین دلیل باید به این سوال پاسخ دهد که علت واقعی اصرار او به این گزینه و ایجاد شکاف عمیق تر بین اصلاح طلبان چیست؟ آیا دلیل واقعی ترجیح دادن نیک فهم به عبدالهی توسط بهراد ذاکری است؟ ذاکری هنوز مطلع نیست که مطرح شدن نام مقیمی از سوی شورای هماهنگی جبهه اصلاح طلبان با تلاش او و در مرحله بعد جمع آوری امضا برای بازگشت مقیمی به گزینه های نهایی به عنوان دو گل به سه عضو لیست امید معرفی شده است یا آگاهانه به این مسیر ادامه می دهد؟

آیا بهراد ذاکری این سه عضو را خودی و این گل ها را گل به خودی نمی داند؟ اگر خودی هستند زدن دو گل به خودی چه معنایی دارد و اگر غیر خودی هستند انتظار برای همراهی با بازی بهراد ذاکری چه مفهومی دارد؟ 

پاسخ این سوالات را شاید بتوان حدس زد. شهردار شدن بهزاد نیک فهم ممکن نیست مگر آنکه با استفاده از نام مقیمی رای عبدالهی ریزش کند و سپس مقیمی هم به دلیل رای کم کنار گذاشته شود. یکی از سناریوهای احتمالی این است که بهراد ذاکری با هت تریک در گل به خودی به سه عضو لیست امید به عنوان ناجی جریان مقابل، بهزاد نیک فهم را به عنوان گزینه نهایی آن طیف معرفی کند و با جلب حمایت رئیس شورا و تلاش برای رای همراه اعضایی چون علیپور یا جذب راهی هموار تر را برای نیک فهم ترسیم نماید و البته شاید هم اینطور نباشد.

در میان افرادی که امروز با ذاکری همراه شده اند سه گروه خاص نیز دیده می شود. گروه اول اعضای شورای شکست خورده که احتمالا حاضرند با عبور از گزینه خود به شهردار شدن نیک فهم رای دهند اما مانع پیروزی طیف شش نفره و در خطر افتادن هیئت رئیسه فعلی شوند. گروه دوم افرادی از بیرون شورا که با نگاهی به رزومه مقیمی، او را شایسته مسئولیت شهرداری رشت می دانند و حتی تصور هم نمی کنند که این نام، تنها یک بازی سیاسی از پیش تعیین شده باشد و دسته سوم کسانی که نفع خود را در تشویق و دست زدن برای بهراد ذاکری می بینند و حنی ممکن است در مراحل بعد بهراد ذاکری را هم به راحتی جا بگذارند.

اینها مسائلی است که بهراد ذاکری بهتر از هرکسی باید بداند و امیدواریم تصمیمات او از روی لجاجت با رمضانپور و یا دلخوری های به جا مانده از اتفاقات مرتبط با ورود دیرهنگامش به شورا نباشد. اما هر چه هست آمادگی داریم از زبان شخص بهراد ذاکری مسائل و پاسخ های احتمالی را به اطلاع عموم برسانیم؛ البته اگر خودش تمایلی به تشریح این موضوعات داشته باشد. شاید از بیرون شورا برخی از جزییات مطلع نباشند و به دنبال تصمیمات احساسی بروند اما بهراد ذاکری به عنوان عضوی از شورا بهتر است تحلیل خود از آرای احتمالی اعضا را به اطلاع عموم برساند تا بسیاری از مسائل مشخص شود.

فارغ از درست یا غلط بودن این تحلیل، با یک سوال مشخص از بهراد ذاکری که جواب آن بله یا خیر خواهد بود و امیدواریم شفاف و صادقانه پاسخ داده شود این مطلب را به پایان می رسانیم. آقای ذاکری آیا با رای همراه سه عضو دیگر لیست امید، فاطمه مقیمی شهردار رشت می شود ؟!

  • منبع خبر : اختصاصی حرف تازه