محمود باقری خطیبانی – در هفته های اخیر اصلاح پیاده راه فرهنگی و برچیدن بی آر تی که در زمان شهردار معزول و متخلف رشت با هزینه های فراوانی انجام شد از سوی شهردار رشت، کمیسیون حمل و نقل و مشاوران این کمیسیون مورد تاکید قرار گرفته است که علاقمندان می توانند برای دسترسی به مواضع […]

محمود باقری خطیبانی – در هفته های اخیر اصلاح پیاده راه فرهنگی و برچیدن بی آر تی که در زمان شهردار معزول و متخلف رشت با هزینه های فراوانی انجام شد از سوی شهردار رشت، کمیسیون حمل و نقل و مشاوران این کمیسیون مورد تاکید قرار گرفته است که علاقمندان می توانند برای دسترسی به مواضع این دوستان به رسانه ها مراجعه کنند. من با همه دلخوری ها بابت هزینه هایی که تحمیل شد و از بی تفاوتی بخشی از همکارانم در شورای چهارم، امروز سربلندم که به درستی به وظایف نظارتی ام در شورای چهارم عمل کردم و به هر طریقی تلاش کردم که از حقوق مردم و منافع شهروندان دفاع نمایم . اما در همین خصوص علاقمند به چند نکته اشاره نمایم :

۱- واقعیت این است که من به عنوان عضو شورای چهارم شهر رشت یکی از مخالفان شناخته شده اجرای پروژه پیاده راه فرهنگی در میدان شهرداری بودم و دلیل مخالفتم نه ضدیت با طرح های توسعه ای شهر و بلکه دفاع از حقوق عمومی مردم، امنیت اقتصادی و روانی شهر بوده است وگرنه من هم می توانستم همانند موافقان شورایی اجرای این پروژه، راه سکوت را در پیش بگیرم و با شهردار و هنرمندان عکس یادگاری بگیرم و از طبقه دوم عمارت شهرداری برای مردمی که در پیاده راه در رفت و آمد هستند، دست تکان بدهم و برای خودم شهرت بخرم.

۲- موافقان اجرای این پروژه در شورا و شهرداری هیچ گاه به علت های مخالفت فنی و حرفه ای و اجتماعی و اقتصادی این پروژه، توجهی نکردند بلکه مخالفان متخصص آن را ضد عقل و توسعه و باجگیر و هوچی گر معرفی کردند اما آیا واقعیت هم چنین بود ؟ امروز که غبارها و دروغ ها فرو نشسته است و آن معزول و متخلف در شهرداری حضور ندارد و  شاید فعلا در حال احتکار روغن ! برای افزایش موجودی ۵۰ میلیارد تومانی سرمایه خود است؛ رویکرد جدید شهردار و شورا فرصت مغتنمی است که باری دیگر علت مخالفتم را بگویم که این پروژه چه هزینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ترافیکی به شهر تحمیل کرد.

۲- می دانیم که بازار یکی از مهم ترین عناصر کالبدی هر شهر و در واقع قلب آن نیز محسوب می شود. بازار  ۲۴ هکتاری رشت قلب اقتصاد شهر و استانمان است. رشت طی ادوار تاریخی از صفویه تاکنون در نقش یک مرکز منطقه فعالیت نموده و به بسیاری از مراکز مهم جمعیتی استان در فواصل دور و نزدیک خدمات رسانی نموده است. این جایگاه اقتصادی شهر منجر شده است که جمعیت شهر در روز (خدمات گیر) نزدیک به ۲۵ درصد بیش از جمعیت آن در شب (ساکن) باشد.

۳- شهر رشت ساختاری تقریباً تک هسته ای دارد. مجموعه میدان و ساختمان شهرداری و مجموعه هایی هم چون بازار، ساختمان خانه فرهنگ، سبزه میدان و آثار تاریخی و فرهنگی اطراف میدان شهرداری، مرکز اصلی شهر رشت را تشکیل می دهند که دارای بار ترافیکی، جمعیتی و فعالیتی شاخص و قابل تمایزی از سایر حوزه های شهر رشت استاین ساختار تک هسته ای که با اتصال خیابان های اصلی شهر به آن و استقرار کاربری ها و فعالیت های عمده تشدید شده است، موجب بسیاری از ناسازگاری ها و مشکلات عمده ساختاری و کالبدی در سطح شهر رشت می باشد و در چشم انداز اکثر طرح های توسعه ای شهر نیز راهبردی جهت خروج از این وضعیت پیش بینی نگردیده است.

امروزه، در تمامی شهرهای تک هسته ای ، طرح ها و پروژه های توسعه ای، به عنوان ابزاری جهت خروج از بحران تمرکز گرایی و تک هسته ای شدن، به کار می روند؛ در واقع، این طرح ها به عنوان انگیزه و عاملی جهت حرکت جمعیت، بافت و فعالیت شهری به سایر نقاط شهری با ایجاد خدمات و موقعیت های اقتصادی عمل می نمایند. در حالی که در شهر رشت طرح ها و پروژه های توسعه ای،  از جمله پیاده راه بدون پیش بینی تدابیر فنی جدی، کارکردی معکوس از خود به نمایش می گذارند و فرایند تک هسته ای بودن شهر رشت را تشدید می نمایند.

۴- امروزه در اکثر شهرهای تک هسته ای سعی نموده اند در یک فرایند برنامه ریزی شده بلند مدت، با کاهش تمرکز فعالیتی از هسته اصلی و اولیه فعالیتی شهر و پراکنش هسته های جدید فعالیتی و خدماتی در سطح شهر، رشدی متوازن و یکپارچه را برای شهر بوجود آورند. تقریباً در تمامی این شهرها، هسته اصلی امروزه دارای کارکردی صرفاً فرهنگی و هویتی بوده و مراکز و هسته های فعالیتی و خدمات رسان شهر، در سایر سطوح شهر، به نحو متوازن، پراکنده شده اند. از نمونه های بارز این شهرها در سطح بین المللی می توان به شهرهایی همچون رُم، فلورانس، مکه معظمه، مدینه منوره و استانبول و در سطح داخلی به شهر مقدس مشهد رضوی اشاره کرد و این فرایندی است که بی شک برای شهر رشت نیز می بایست تحقق پذیرد .

۵- با ایجاد محور پیاده راه، اتصال محدوده های شرقی و غربی و جنوب و شمال مرکز شهر و نیز دسترسی به بافت شهری و مسکونی این محورها، مسدود شده است. محورهای پیاده راه در شرایطی ایجاد می شوند که در ابتدا رینگ های اطراف و خیابان های پشتیبان در دو سوی آنها ایجاد شوند. ایجاد این رینگ ها و خیابان های پشتیبان ضمن آن که امکان دسترسی جایگزین را فراهم می آورند، امکان دسترسی، خدمات رسانی و جا به جایی را برای ساکنان بافت های شهری این محورها، از منافذ جدید و راه های پشتیبان در حاشیه بافت، فراهم می آورند. از این منظر، ایجاد پیاده راه میدان شهرداری و  علم الهدی، قبل از احداث رینگ مرکزی شهر، به منظور اتصال ترافیکی شرق و غرب و شمال و جنوب محدوده مرکزی و نیز دسترسی و خدمات رسانی به بافت شهری و مسکونی  این منطقه، از طریق ایجاد منافذ جدید از حاشیه بیرونی بافت، حرکتی نادرست ارزیابی می گردد که موجب اختلال در نظام آمد و شد و نیز خدمات رسانی (به ویژه خدمات اورژانسی و ایمنی) و توزیع این مشکلات در کل شهر شده است.

۵- توسعه اقتصادی شهر، به شدت منوط به سرعت انتقال کالا و خدمات و دسترسی شهروندان به نقاط مختلف شهر است و عدم وجود سرعت در دسترسی موجب خروج جریان اقتصادی از شهر خواهد شد. از دیگر سو، اقتصاد شهر رشت تا حد زیادی منوط به ورود و مانایی گردشگران و مسافران عبوری به داخل شهر و استفاده از امکانات و تسهیلات شهر است و در برنامه های توسعه ای شهر نیز، اقتصاد گردشگری، بخش عمده ای از نظام توسعه ای شهر را به خود اختصاص داده است در حال حاضر، با وجود ترافیک شدید در درون شهر رشت، عدم کارایی شبکه حمل و نقل عمومی، نقص در شبکه معابر داخلی شهر و کامل نبودن شبکه رینگ های داخلی و حاشیه ای و نیز کمبود بارز پارکینگ در سطح شهر، مسافران و گردشگران با تردید جدی در ورود و یا عدم ورود به شهر روبرو بوده و این امر به میزان قابل توجهی از حجم گردشگران ورودی به شهر کاسته است .

۶- من و دیگر دوستانی که مخالف اجرای طرح پیاده راه فرهنگی بودیم و با انواع و اقسام اهانت ها هم مواجه شدیم دقیقا به این دلیل بوده که معتقد بودیم ایجاد این محور پیاده راه، اقدامی صحیح در زمان ناصحیح است؛ چرا که بسترها و زیرساخت های لازم جهت احداث آن، از قبیل احداث رینگ مرکزی شهر، پیشاپیش توسط شهرداری فراهم نشد؛ بنابراین، اولین اقدام اولویت دار شهرداری، ایجاد رینگ مرکزی شهر بوده است نه ایجاد پیاده راه! از سوی دیگر ایجاد پیاده راه، باعث تضعیف بازار مهم رشت و کاهش منابع درآمدی بازاریان و زنجیره وابسته به آن، کاهش ارزش املاک تجاری، کاهش حضور گردشگران در شهر و در نهایت به ریختگی شهر و کاهش امنیت روانی شهروندان بوده است.

۶- شهردار معزول و متخلف رشت و حامیان شورایی و باند رسانه ای اش امروز می توانند حاصل پروژه های پیاده راه و بی آرتی را با چشمان خود ببینند و بدانند که با اجرای طرح پیاده راه  چه بر سر مردم  و شهر و بازار و کسبه آوردند؟! بازاریان می دانند که این طرح چه بر سر بازار بزرگ و سرمایه بازاریان رشت آورد؟ نباید شهر و منافع مردم ، هزینه اجرای طرح های آزمایشی مدیران نابلد و آرمان گرا و بدون رعایت ملاحظات انسانی، ترافیکی، زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی  شود.

۷- هنوز بعضی از موافقان پروژه های پیاده راه و بی آرتی شورای چهارم در شورای پنجم حضور دارند و با همراهی شهردار معزول و متخلف قبلی می خواهند با طرح مسایل فرعی و حاشیه ای و برخی واقعیت های ملموس برای مردم و ایجاد جو رسانه ای منفی همانند آسفالت و چند انتصاب مدیریتی، جلوی بازنگری این پروژه ها را بگیرند؟ من در آینده نزدیک گزارش مبسوطی از حقایق این دو پروژه و ذی نفعان مالی آن را به مردم ارائه می دهم و در عین حال هشدار می دهم که شورای پنجم و شهردار رشت نباید در برابر مانع تراشی یک باند سودجو و فرصت طلب، عقب نشینی کنند و تسلیم فشارهای پیدا و پنهان آنان شوند.

حرف تازه: انتشار یادداشت های دریافتی الزاما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای و روز جامعه منتشر می‌شود و حق پاسخگویی برای افرادی که اشاره ای به آنها شده است از طریق همین رسانه محفوظ است.