گزارش های دریافتی حرف تازه حاکی از آن است ناصر حاج محمدی شهردار رشت طی احکامی دو مدیر خارج از چارت را به حوزه های دیگر انتقال داده است.

اختصاصی حرف تازه – گزارش های دریافتی حاکی از آن است ناصر حاج محمدی شهردار رشت طی احکامی دو مدیر خارج از چارت را به حوزه های دیگر انتقال داده است.

بر این اساس، سیده مریم رضاطبع که پیش از این به عنوان مدیر ارتباط با رسانه از زمان مسعود نصرتی مسئولیتی خارج از چارت را بر عهده داشت به عنوان کارشناس تا زمان تعیین تکلیف وضعیت روابط عمومی در این حوزه به کار خود ادامه خواهد داد.

همچنین طیبه بینا مدیر محیط زیست و ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت که او نیز از زمان نصرتی این مسئولیت خارج از چارت را بر عهده داشت تا زمان چیدمان جدید مدیریتی به عنوان کارشناس به حوزه مدیریت خدمات شهری خواهد رفت.

با این انتصابات دو مسئولیت خارج از چارت از شهرداری رشت حذف شد و البته حوزه روابط عمومی نیز دچار بلاتکلیفی شد. 

شایان ذکر است پیش از این فاطمه قدیمی مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت نیز طی حکمی از سوی حاج محمدی به سازمان فاوا رفته بود. بنابراین شهرداری رشت که تا پیش از این دو مجموعه روابط عمومی و ارتباط با رسانه را در کنار هم می دید امروز در هر دو حوزه بدون مدیر به کار خود ادامه می دهد.

ناگفته نماند وضعیت حکم حجت الاسلام تهم نیز به عنوان سرپرست جدید روابط عمومی در هاله ای از ابهام است. گفته می شود علت این موضوع قراردادی بودن او در مجموعه دخانیات است.

هنوز نمی توان به طور قطع در خصوص این خبر اظهار نظر کرد و باید منتظر اخبار تکمیلی و قطعی بمانیم.