با شناختی که از روحیه محمود باقری خطیبانی داریم انتظار می رود به این سوالات به صورت شفاف پاسخ بدهد.

اختصاصی حرف تازه – اواخر دی ماه سال جاری بود که محمود باقری خطیبانی از مسئولیت مشاور شهردار رشت استعفا داد. این در حالی بود که تنها ۲ ماه از صدور حکم مشاوره باقری می گذشت و حالا هنوز تمامی ابعاد ماجرا روشن نشده و دلیل آن مشخص نیست.

محمود باقری خطیبانی که در دوره گذشته شورا (شورای چهارم) عضویت داشت و در تمام سالهای حضور، حرفهایش را بدون ملاحظه و صریح اعلام می کرد که گاهی همین بیان صریح او موجب عصبانیت عده ای از مخالفانش نیز می شد؛ حالا با انتشار یک متن نه چندان شفاف استعفا داده که کمی تعجب برانگیز و ابهام آفرین بوده است.

مرد باروتی شورای چهارم در بخشی از متن استعفای خود نوشته است: «آنچه در شورا و شهرداری می گذرد با اصول فکری و اداری ام سازگار نیست و ادامه همکاری در چنین موقعیتی را که حتی با وجودم احساس آزادی و آرامش ندارید به مصلحت نمی دانم».

با شناختی که از روحیه محمود باقری خطیبانی داریم انتظار می رود به این سوالات به صورت شفاف پاسخ بدهد:

در شهرداری و شورای شهر رشت چه خبر است که با اصول فکری و اداری محمود باقری سازگار نبوده است؟ آیا اتفاقاتی افتاده که از دید عموم مردم پنهان مانده است؟ آیا مسائلی بوده است که از آن بی خبریم؟

ادامه همکاری محمود باقری چه تبعاتی داشت که باعث عدم احساس آزادی و آرامش برخی افراد می شد؟ منظور محمود باقری به طور مشخص چه افرادی بوده است؟  آیا او از موضوعات مهمی خبر داشت که بیان آن با آزادی و آرامش برخی افراد در تضاد بود؟

منتظر پاسخ های شفاف محمود باقری هستیم تا از همین رسانه منتشر نماییم.