حرف تازه – در حالیکه فضای ورزش گیلان در هفته های گذشته به شدت ملتهب بوده و نوک تیز انتقادات به سوی رهنما نشانه رفته است شنیده ها حاکی از آن است مسعود رهنما در مراسم تودیع و معارفه نجفی به عنوان استاندار البرز حضور یافته است. سوال این است که در صورت صحت این […]

حرف تازه – در حالیکه فضای ورزش گیلان در هفته های گذشته به شدت ملتهب بوده و نوک تیز انتقادات به سوی رهنما نشانه رفته است شنیده ها حاکی از آن است مسعود رهنما در مراسم تودیع و معارفه نجفی به عنوان استاندار البرز حضور یافته است.

سوال این است که در صورت صحت این شنیده ها دلیل حضور مسعود رهنما در این مراسم چه بوده است؟ این اقدام چه ارتباطی با حوزه مدیریت ورزشی رهنما دارد و چه گره ای از گره های کور ورزش استان باز می کند؟ 

یکی از فریادهای منتقدان، سیاسی بودن رهنما و در نتیجه فاصله گرفتن او از مشکلات و معضلات ورزش گیلان نبوده است؟! پس چرا باز هم دست به اقدامی سیاسی زده است؟

حضور رهنما در این مراسم به دلیل علاقه قلبی فراوان رهنما به محمدعلی نجفی بوده است یا آنکه این امر می تواند پلی برای ارتقای مدیریت او از گیلان به البرز باشد؟

سوال بعدی این است که آیا با هزینه شخصی به این سفر سیاسی و غیرورزشی رفته است و یا با خودرو و امکانات و حق ماموریت اداری بوده است؟ 

برخی معتقدند اخراج مسعود رهنما از بسیج تا حدی صلاحیت خدمت او را مخدوش خواهد کرد و شاید به همین دلیل با نزدیک نشان دادن خود به برخی شخصیت های سیاسی و قهرمانان محبوب ورزشی همچنان به دنبال حفظ و یا ارتقای جایگاه خود است.

حرف تازه آمادگی انتشار پاسخ های مسعود رهنما مدیرکل ورزش و جوانان گیلان در این خصوص را دارد و امید است پاسخ های دریافتی با پاسخ به این سوال که اصلا در این مراسم حضور داشته است یا خیر آغاز شود! این احتمال وجود دارد که پاسخ تمامی سوالات منفی باشد…

عکس شاخص تزیینی است و ارتباطی به این خبر ندارد…