مدیرکل سابق ورزش وجوانان گیلان، سرمربی اسبق تیم ملی کاراته و عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی امروز در تمرینات تیم ملی کاراته بانوان به عنوان مشاور یا مربی فنی، بدون مجوز وزارتخانه حضور یافت که توسط دستگاههای نظارتی و انتظامی دستگیر شد.

حرف تازه – مدیرکل سابق ورزش و جوانان گیلان و سرمربی اسبق تیم ملی کاراته که امروز به عنوان مشاور فنی، بدون مجوز در تمرینات اردوی تیم ملی کاراته بانوان حضورداشت دستگیرشد.

مسعود رهنما مدیرکل سابق ورزش وجوانان گیلان ،سرمربی اسبق تیم ملی کاراته و عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی امروز در تمرینات تیم ملی کاراته بانوان به عنوان مشاور یا مربی فنی، بدون مجوز وزارتخانه حضور یافت که توسط دستگاههای نظارتی و انتظامی دستگیرشد.
البته این مدیرکل برکنار شده ورزش گیلان با قید وثیقه آزاد شد وباید منتظر جلسه دادگاه باشد.
جالب اینجاست که فدراسیون کاراته و حتی هیات کاراته گیلان برای برگزاری این اردو در رشت هیچ مجوزی از اداره کل ورزش وجوانان گیلان دریافت نکرده است و از آن مهمتر اینکه اگر مردی قرار باشد در تمرینات بانوان در سطح کشور حضور یابد، باید مجوز معاونت ورزش بانوان وزارت و حراست را دریافت کند که رهنما این مجوز را نداشت و چندروز در تمرینات تیم ملی به اجرای تکنیک های کاراته برای بانوان پرداخته است.
حضور رهنما در تمرینات اردوی تیم ملی کاراته بانوان با واکنش های تند جامعه کاراته هم رو به رو شد و عده کثیری از کاراته کاها اعلام کردند؛ مگر در کاراته قحط النساء است که در حضور تعداد پرشماری از مربیان مجرب بانو، آموزش دختران کاراته کا را به رهنما سپردند و این عمل ساختار شکنانه را محکوم کردند.

گزارش تکمیلی حرف تازه حاکی از آن است فدراسیون کاراته پیش از برپایی اردو طی نامه ای خواستار اقدامات و هماهنگی های لازم شده است.

حق پاسخگویی از طریق همین رسانه برای مسئولین مربوطه محفوظ است.

  • منبع خبر : آوای رشت