رئیس شورای اسلامی کار شهرداری رشت با اشاره به مشکلات بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری رشت خواستار تسریع در پرداخت مطالبات کارکنان توسط بیمه شد.

حرف تازه – جواد شهند با اشاره به مشکلات کارکنان شهرداری رشت در وصول مطالبات درمانی خود از بیمه تکمیلی اظهار داشت: متاسفانه شرکت بیمه طرف قرارداد شهرداری رشت با عدم پرداخت تعهدات خود مشکلات زیادی را برای کارکنان ایجاد کرده است و برخی از کارکنان بالغ بر یکسال است که طلبکار هستند.

رئیس شورای اسلامی کار شهرداری رشت به مطالبات شرکت بیمه از شهرداری رشت نیز اشاره کرد و گفت: شهرداری رشت دارای معوقاتی به این شرکت است اما شرکت مذکور با توجه به شرایط شهرداری رشت و با شناخت از مجموعه مجددا در فراخوان بیمه تکمیلی شرکت کرد و حتی قیمت پایین تری را نسبت به سال گذشته پیشنهاد داد. وی افزود: با این شرایط انتظار می رود که این شرکت به تعهدات خود عمل کند.

جواد شهند با ابراز امیدواری برای تغییر روند شرکت بیمه ارائه دهنده خدمات تکمیلی افزود: اعضای شورای اسلامی کار شهرداری رشت با آرای کارکنان انتخاب شده اند و قطعا در مقابل هرگونه رانت و فساد خواهند ایستاد.

شهند درباره شایعاتی که مبنی بر خدمات خاص بیمه ای برای برخی از افراد دارای منصب انتشار یافته است گفت: امیدوارم چنین موضوعاتی صحت نداشته باشد و قطعا در صورت بروز با آن برخورد خواهد شد. وی در پایان گفت: همکارانمان در شهرداری مطمئن باشند که اعضای شورای کار هرگز منافع گروهی کارکنان را با منفعت های خرد شخصی عوض نمی کنند.