منتخب اول مردم رشت در شورا با اشاره به حواشی انتخاب شهردار رشت گفت: در برهه انتخاب شهردار اینجانب تحت شدیدترین فشارها قرار گرفتم که متاسفانه همه این فشارها از سوی جریان خودی بوده و بدترین اتهامات را طیف اصلاحطلب ایراد کردند که این امر بازی در زمین حریف محسوب میگردد.

حرف تازه – احمد رمضانپور نرگسی در دیدار نوروزی فعالین سیاسی اصلاحطلب استان گیلان با بیان ان مطلب که نباید همه مشکلات موجود را نتیجه عملکرد دولت دانست گفت: باید مشکلات موجود با نگاهی کارشناسی آسیب شناسی گردد تا ضعف و سهم دولت در این بین مشخص گردد و دولت در راستای رفع آن گام بردارد لیکن باید در این بین عوامل ایجاد و تشدید مشکلات خارج از دولت نیز باید مشخص گردد.

وی ادامه داد: طبق سیاستهای دولت قرار بود برجام دوم پس از برجام اول انجام شود تا تضمینی برای اجرای برجام باشد اما چرا این اتفاق رقم نخورد؟ کدام طیف با کارشکنی های خود باعث این امر گردید؟ به طور حتم نظام سلطه به دنبال منافع خود میباشدو تقابل با استکبار جهانی مستلزم ایجاد وحدت و اتخاذ سیاستهای درست میباشد .

منتخب اول شورای شهر اظهار داشت: وحدت کلید واژه پرهیز از انشقاق است و جریان اصلاحطلب در گیلان باید با اولویت وحدت رویه و پرهیز از اختلافات خود را برای ادامه مسیر آماده سازد.

وی با اشاره به حواشی انتخاب شهردار رشت افزود:در برهه انتخاب شهردار اینجانب تحت شدیدترین فشارها قرار گرفتم که متاسفانه همه این فشارها از سوی جریان خودی بوده و بدترین اتهامات را طیف اصلاحطلب ایراد کردند که این امر بازی در زمین حریف محسوب میگردد.

دکتر رمضانپور با تاکید بر لزوم بکارگیری جوانان شایسته در سمت های مدیریتی اظهار داشت: بکار گیری جوانان نباید دستاویزی برای حذف سرمایه های ما گردد چرا که تجربه پیشکسوتان برای ادامه مسیر بسیار ارزشمند است. یقینا بکارگیری نیروی جوانی باعث تسریع در انجام امور میگردد لیکن باید در شرایط کنونی بستر و زیر ساخت لازم جهت آموزش جوانان فراهم گردد.