عضو شورای شهر رشت تصریح کرد: دستگاه های دیگر باید در کنار شهرداری رشت قرار بگیرند و این مساله یک بار برای همیشه حل شود.

اختصاصی حرف تازه – فرهام زاهد با اشاره به درگیری تعدادی از دستفروشان با نیروهای سد معبر شهرداری رشت اظهارداشت: درگیری امروز بازار رشت یک جنگ تمام عیار بود.

عضو شورای اسلامی شهر رشت افزود: نیروهای سد معبر به دلیل شکایت مغازه داران و مردم و یا بسته شدن معابر و خیابان ها حضور پیدا می کنند و از پشتیبانی قضایی کافی نیز برخوردار نیستند. از سوی دیگر برخی دستفروشان پس از مدتی که از شروع کارشان می گذرد احساس مالکیت دارند و برخورد با آنها سخت می شود.

فرهام زاهد تصریح کرد: دستگاه های دیگر باید در کنار شهرداری رشت قرار بگیرند و این مساله یک بار برای همیشه حل شود.

وی در ادامه گفت: اگر پارکینگی را هم به دستفروشان اختصاص دهیم با وضع اقتصادی فعلی در آینده بر تعداد دستفروشان اضافه خواهد شد. با افرادی که در آینده بیکار می شوند و به دستفروشی رو می آورند چه خواهیم کرد؟

فرهام زاهد برضرورت پالایش جدی در حوزه سد معبر تاکید کرد و گفت: گزارش هایی از برخورد سلیقه ای برخی ماموران سد معبر با دستفروشان و گاری ها نیز به دستمان می رسد و نارضایتی عمومی در این زمینه به وجود آورده است. 

عضو شورای شهر رشت خاطر نشان کرد: حتما نباید منتظر بمانیم تا اتفاقی جبران ناپذیر رخ دهد و فردی جان خود را از دست بدهد تا به فکر چاره باشیم. 

وی با بیان اینکه ابتدا باید آموزش های لازم به نیروهای خودمان داده شود افزود: باید نظارت دقیقی در این حوزه صورت بگیرد و ضمن آموزش به نیروهای سد معبر در خصوص نحوه برخورد با دستفروشان، نیروی انتظامی نیز همراه باشد و حمایت های قضایی صورت بگیرد.

زاهد خواستار انتقال کامل موضوع به شهردار رشت و گفت: با تعطیلی واحدهای دیگر، بر تعداد دستفروشان اضافه خواهد شد و دستگاه هایی که انتظار دارند شهرداری تمامی این مشکلات را رفع نماید باید در کنار مجموعه شهرداری قرار بگیرند.