محمد زمان فداکار مدیر پست بانک استان گیلان خواستار بررسی نحوه استخدام نیروی انسانی در این بانک توسط نهادهای نظارتی شد.

حرف تازه – مدیر پست بانک استان گیلان خواستار بررسی نحوه استخدام نیروی انسانی در این بانک توسط نهادهای نظارتی شد.

محمد زمان فداکار که با خبرنگاران در حال گفتگو بود اضافه نمود: این مدیریت از سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۳ نفر جذب داشته که ۱۱ نفر آنها از طریق آزمون سراسری بانک با اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی که به صورت کشوری برگزار گردید و از فرایند انتخاب چندین برابر ظرفیت ، مصاحبه و… جذب بانک گردیده اند. یک نفر هم تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی و نفر آخر هم جزو نیروهای خدماتی و شرکتی می باشد که مدارک و مستندات آنها موجود است.

وی ضمن تاکید بر این موضوع که هیچ استخدامی توسط استان صورت نپذیرفته و کلیه فرایندهای فوق در ستاد بانک سیاستگذاری و اجرا میگردد، از سازمانهای نظارتی اعم از سازمان بازرسی و دیوان محاسیات برای بررسی فرایند فوق دعوت و از مدیران میانی استان درخواست نمود تا مصاحبه ها به صورت دقیق انجام پذیرفته تا خدای نکرده موجب سو تفاهم برای مخاطبین و مردم شریف استان نگردد.

  • منبع خبر : حرف تازه