هفت عضو شورای اسلامی شهر رشت خواستار تسریع روند انتخاب شهردار شدند.

حرف تازه – هفت عضو شورای اسلامی شهر رشت خواستار تسریع روند انتخاب شهردار شدند.

با امضای نامه ای، محمد حسن عاقل منش، رضا رسولی، فاطمه شیرزاد، فرهام زاهد، احمد رمضانپور، اسماعیل حاجی پور و محمد حسن علیپور زمان بندی پیشنهادی برای انتخاب شهردار را ارائه کردند.

شاید بتوان این اقدام را تلاشی برای پایان دادن به بلاتکلیفی شهرداری رشت دانست و شاید هم نشان دهنده اجماع این ۷ نفر روی یکی از کاندیداها باشد.

به هر حال باید منتظر روزهای آینده و تصمیم نهایی شورا نشینان باشیم.